In 2015 hebben zich in het in Alkmaar 44 incidenten voorgedaan. Dit blijkt uit een bericht van burgemeester Bruinooge aan de gemeenteraad, dat volgt op berichtgeving dit weekend van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie rond incidentmeldingen in asielzoekerscentra in Nederland.De politiegegevens, die door het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend zijn gemaakt, geven een landelijk beeld van alle door Nationale Politie geregistreerde incidenten op het adres van de COA-opvanglocaties. Uit de politiegegevens blijkt dat melding wordt gemaakt van 46 incidenten op de locatie Picassolaan 9 in Alkmaar. Dit zijn gemiddeld 4 meldingen per maand.

In het bericht aan de gemeenteraad zijn gegevens voor de incidentmeldingen in Alkmaar in 2015 nader uitgewerkt (zie bijlagen). Bruinooge zegt over deze uitwerking: "De cijfers en de duiding daarvan door de politie spreken voor zich en ondersteunen mijn conclusie die ik oktober vorig jaar trok bij de bijeenkomsten rond de vestiging van een tijdelijke opvang voor vluchtelingen aan de Robonbosweg, namelijk dat er qua incidenten op het gebied van veiligheid in de wijk om het bestaande asielzoekerscentrum geen grote afwijking te zien zijn in vergelijking met de stedelijke cijfers".