NOORD-HOLLAND - De Veiligheidsregio waarschuwt voor een verhoogd risico op natuurbranden in een deel van onze provincie. Door het mooie weer is het al langere tijd droog in de natuur waardoor de kans groter is dat er een natuurbrand ontstaat.

Op natuurbrandrisico.nl is sprake van 'fase 2', de hoogste fase, in de Noordkop en op Texel. Daarmee geeft de Veiligheidsregio aan extra alert te zijn op branden. Ook burgers wordt gevraagd waakzaam te zijn. In de Gooi- en Vechtstreek is fase 1 van krachten, een regulier risico.

De brandweer benadrukt onder meer sigaretten altijd in een prullenbak gooien of mee te nemen. Bij barbecues wordt geadviseerd te denken aan de kolen en automobilisten worden verzocht hun auto niet in hoog en droog gras te parkeren.

Verder meldt de brandweer dat mensen ervan uit moeten gaan dat de verleende ontheffingen op stookverboden bij fase 2 niet meer geldig zijn.