NEDERLAND -  Waakzaam en dienstbaar is de politie 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Dat staat regelmatig op gespannen voet met de regels van de Arbeidstijdenwet (ATW). In 2016 beging het korps 100.417 echte ATW-overtredingen. Dat zijn er ruim drieduizend minder dan in 2015.

Technisch gezien lag het aantal overtredingen op 244.000. Meer dan de helft hiervan valt echter onder de uitzondering die de politie mag maken. De ATW geldt namelijk niet als de politie daardoor de openbare orde niet kan handhaven of de opsporing verstoort. Agenten lopen immers niet weg bij een vechtpartij, omdat hun dienst erop zit. Evenmin leggen ze om die reden een onderzoek naar een net gepleegde moord stil of zetten zij een te beveiligen persoon uit de auto.

Betere registratie

Het korps streeft doorlopend naar verlaging van de overtredingen door betere registratie en goede planning van de diensten. De ene eenheid van de politie is hier succesvoller in dan de andere. Zo wist de Eenheid Midden-Nederland door betere planning en toezicht op juiste registratie de overtredingen sterk terug te brengen.

Elf miljoen diensten

In de operatie draait het korps jaarlijks meer dan elf miljoen diensten en toch vindt de politie honderdduizend overtredingen te veel. Onvermijdelijk een ATW-overtreding moeten begaan, kan namelijk negatieve impact hebben op de mentale en fysieke gesteldheid van politiepersoneel. Uit inspectierapporten blijkt dat het vooral medewerkers overkomt bij observatieteams, arrestatieteams, de Dienst Speciale Interventies, de Dienst Bewaken en Beveiligen en binnen de opsporing.

Uitzondering

De politie beloofde in 2013 om het aantal overtredingen in 2015 tot nul tot nul terug te brengen. Dit blijkt moeilijk haalbaar. Niet alleen gezien de aard van het werk, maar ook door de uitbreiding van het takenpakket. Denk maar aan de terreurdreiging, de migrantenproblematiek en de toename van cybercriminaliteit. Wel is het korps in gesprek met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te bepalen of de politie voor sommige diensten een uitzondering aan kan vragen.

Verantwoorden en motiveren

Dat zou voor speciale diensten, zoals de Dienst Speciale Interventies, mogelijk vrijstelling inhouden van verantwoording aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tevens een vermindering van de administratieve last betekenen. Want de politie moet deze uren niet alleen verantwoorden, maar ook motiveren, wanneer er sprake is van ATW-uitsluitingsgronden. De brandweer en Defensie kennen zo’n uitzondering al.