LANGEDIJK - Sinds enkele weken is in de gemeente Langedijk een nieuwe wijkagent werkzaam. Het gaat om Anne-Kees Meines, tot voor kort werkzaam als wijkagent in het gebied van de voormalige gemeente Harenkarspel.

Anne-Kees is van geboorte een Fries, maar hij kwam op zijn tweede met zijn ouders naar Warmenhuizen. Later verhuisden zij naar Tuitjenhorn. Na zijn middelbare school koos Anne Kees voor een loopbaan waarbij hij veel met mensen in contact zou komen en waarin hij iets voor de maatschappij kon betekenen. Dat werd de politie.

Anne Kees had al snel in de gaten dat zijn voorkeur uitging naar de functie van wijkagent. Normaal gesproken moet je om wijkagent te worden behoorlijk wat straatervaring hebben, maar hij kreeg de functie al vrij snel. En dan nog wel in zijn eigen woonplaats Tuitjenhorn. Over zijn nieuwe functie zegt Anne Kees: ‘Ik was na negen jaar Harenkarspel aan een nieuwe uitdaging toe. Ik kende de mensen en hun problemen en wilde eens verderop kijken. Natuurlijk zijn mijn oude en mijn nieuwe gebied vergelijkbaar. Beide hebben een relatief rustig plattelandskarakter. Heel anders dan bijvoorbeeld de Randstad. Toch mag je het werk hier nooit onderschatten, want ook hier heb je ingrijpende gebeurtenissen en incidenten waar veel persoonlijk leed bij komt. Dat zijn dan ook de zaken die je bijblijven.’

Anne Kees is niet de enige wijkagent in Langedijk. Hij gaat hier nauw samenwerken met wijkagente Sandra Hof. Samen vormen zij de oren en ogen in een buurt. Binnen de eigen wijk, zijn de wijkagenten verantwoordelijk voor de totale politiezorg. Dat betekent dat zij zich richten op de aanpak van sociale problemen, maar ook op overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Zij hoeven dit niet allen te doen, maar kunnen versterking krijgen van een wijkteam of gespecialiseerde politiediensten (surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd). Daarnaast onderhoudt de wijkagent contact met externe partners. Denk aan de gemeente, GGZ en maatschappelijke organisaties als jeugdcentra of reclassering. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie.

Inwoners zijn van groot belang voor wijkagenten. Zij kunnen samen met de wijkagent werken aan de veiligheid in een wijk. Het is daarom van groot belang om informatie te delen met de wijkagent. Bijvoorbeeld een melding van een verdacht persoon in de straat of het doen van aangifte bij een gestolen fiets, vernielingen of inbraak.

Informatie over uw wijkagenten kunt u vinden op http://www.politie.nl/wijkagenten. Natuurlijk kunt u ook 0900-8844 bellen voor een afspraak. Benieuwd naar de werkzaamheden van Anne Kees? Kijk dan eens op twitter @pol_meines.