HEERHUGOWAARD - Eerder dit jaar was er in Heerhugowaard een zogenaamde ‘anti-stoepkrijt verordening’ van kracht. Deze is onlangs opgeheven. daar zijn de onderwijs- en kinderopvangorganisaties blij mee. We mogen weer op de stoep krijten, in Langedijk en ook in Heerhugowaard. Dat is goed nieuws voor alle kinderen! Om die reden hebben de bestuurders van stichtingen De Blauwe Loper, Atrium en Kinderopvang Langedijk op donderdag 6 juli samen met Inzowijs een convenant getekend, en met speels enthousiasme ook ondertekend met stoepkrijt.

Inzowijs gaat zich in de rol van ‘uitzendorganisatie’ richten op het flexibel aanbieden en inzetten van begeleiding voor leerlingen met een onderwijs- en zorgarrangement. Inzowijs is reeds jarenlang actief in de regio’s Leiden en Groningen. Op initiatief van de bestuurder van Atrium, zijn de contacten met Inzowijs / de Zorgfabriek tot stand gekomen. De bestuurders geven aan dat dit een oplossing kan blijken te zijn op de door de WWZ (wet werk en zekerheid) veroorzaakte problemen in het onderwijs. Voor onderwijsbesturen is het namelijk sinds juli vorig jaar bijna onmogelijk geworden om korttijdelijke contracten aan te bieden ten behoeve van zorgondersteuning aan kinderen. Deze ondersteuning is vaak maar voor een deel van het schooljaar nodig, op basis van een aantal uren ondersteuning per week (bv. voor reken- of concentratieproblemen). Door het ‘ketenbeding’ zijn onderwijswerkgevers al snel gehouden aan het aanbieden van vaste contracten aan personeel. Dat is voor kleinschalige besturen een probleem dat zij graag in samenwerking willen oplossen. ‘Ook wij willen leerlingen en ouders kwalitatief goede ondersteuning kunnen aanbieden op school en in de kinderopvang. Daarom gaan we dit nu samen met Inzowijs organiseren in onze regio’.

Het schooljaar 2017/2018 zal als pilotjaar gelden. Inzowijs levert al ruim 11 jaar flexibele vormen van ondersteuning aan kinderen en jongeren in het onderwijs en de zorg. Kinderopvang- en scholen zullen gebruik gaan maken van de expertise van Inzowijs om altijd te streven naar de juiste match tussen medewerker, leerling en school. Verder is er steeds een nauwe samenwerking met de zorgverleners (jeugdzorg bv.) en het SWV N-Kennemerland, zodat experts die dit werk al doen in onze regio, onder deze organisatievorm ook in te zetten blijven. Wij hopen op deze manier de arrangementen nog beter uit te voeren en hiermee de aanvullende ondersteuning te verbeteren. Dit alles in het kader van de wet op Passend Onderwijs, waarin is beschreven dat onderwijs en opvang moeten voorzien in goede ondersteuningsinzet. Inzowijs zal zich zo samen met medewerkers van de SKL, Blauwe Loper en Atrium inzetten om tot een goede invulling van het ‘arrangementenpool-contract’ te komen. We staan door deze ondertekening als het ware nu al ’bij elkaar in het krijt….!’