NEDERLAND - De overheid moet de natuur beter beschermen. Dat vindt 86% van de Nederlanders en is de oproep die honderden boswachters vandaag in het AD doen. Elke dag zetten zij zich in voor de natuur, maar boswachters zien de natuur steeds verder verslechteren. Samen met Natuurmonumenten vragen zij de politiek om de natuur beter te beschermen. ‘De tijd van beterschap belóven is voorbij.’


Volgens de boswachters kan de natuur niet langer wachten. “Ik ken de Veluwezoom op m’n duimpje en ook hier zie ik de kwaliteit in rap tempo achteruit gaan. Veel planten en dieren zijn al verdwenen”, zegt boswachter Ruben Vermeer. “De achteruitgang lijkt bovendien steeds sneller te gaan. Afgelopen jaar zijn we zelfs een groot deel van de heide op de Posbank verloren. Daar valt niet tegenop te beheren.” Ook boswachter Natascha Hokke maakt zich zorgen: “De natuur is de basis van ons allemaal, daar kunnen we niet langer zo mee om blijven gaan. Ik doe zelf keihard mijn best, net als mijn collega’s. Maar we hebben ook echt de politiek nodig.”

Oplossingen zien de boswachters ook: geef de natuur meer ruimte door natuurgebieden te verbinden, verminder de stikstofuitstoot en zorg voor schoon water. Bovendien roepen de boswachters in een vandaag gepubliceerd manifest op om de ingezette gebiedsgerichte aanpak door te zetten. ‘Den Haag heeft de provincies gevraagd met plannen te komen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Die aanpak moeten we doorzetten. Als provincies hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan moet het Rijk ingrijpen.’

Breed draagvlak voor natuurbescherming

Natuurmonumenten deed onderzoek naar hoe Nederland kijkt naar de natuur. Uit dit onderzoek, uitgevoerd onder Nederlanders met verschillend stemgedrag, blijkt dat 86% van de Nederlanders wil dat de overheid de natuur in Nederland beter beschermt.

Pim van der Feltz, directeur Natuurmonumenten: ‘’De natuur staat al jaren in de wacht. Er moet nú actie worden ondernomen. Nederlanders zijn het daarover eens. Zij vinden van links tot rechts dat het een belangrijke taak van de overheid is om de natuur te beschermen. Een sterkere natuur is beter voor iedereen. Zorg er dus voor dat in het coalitieakkoord een goede aanpak voor natuurherstel staat en zorg ervoor dat we het daarna met zijn allen ook kunnen gaan doen!"

Kantelpunt

Klimaatverandering, stikstof, droogte en vervuiling van ons water bedreigen natuurgebieden. De natuur verdroogt, verarmt of verdwijnt zelfs. Boswachter Bart Zwiers voelt de urgentie elke dag. “Ik heb de mooiste baan ter wereld, maar toch ga ik elke dag een beetje somberder naar huis. Het doet me pijn de natuur zo te zien achteruitgaan, soorten te zien verdwijnen. In de 25 jaar dat ik boswachter ben, zijn we 75% van onze insecten verloren. En waar vroeger een kakofonie aan gezoem, geritsel en getsjilp te horen was, is het nu stil.” Toch is Zwiers nog hoopvol. “We staan nu op een kantelpunt en kunnen dit nog een halt toeroepen. De natuur is veerkrachtig, maar dan moet er nu wel wat veranderen. Wij boswachters kunnen het niet alleen oplossen. De politiek is nu aan zet.”

Manifest

De boswachters hebben een manifest opgesteld waarin ze concrete acties voor natuurherstel benoemen voor het volgende kabinet.

Lees hier het hele manifest.