Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stimuleert democratische vernieuwing op lokaal niveau. Daartoe heeft het ministerie het initiatief genomen tot het stimuleren van ontwikkeling van lokale experimenten.    

Geen regels, maar samen hardop dromen. En vooral doen. De Democratic Challenge gaat over vernieuwing van de lokale democratie. Want een zichzelf respecterende democratie doet aan regulier onderhoud. De Democratic Challenge is bedoeld om samen het noodzakelijke onderhoud aan de lokale democratie een flinke impuls te geven.

De Burgerrekenkamer heeft zich aangemeld om mee te helpen de lokale democratie te vernieuwen. De doelstelling van de Burgerrekenkamer Langedijk is zichzelf een legitieme positie in het democratische proces te verwerven. Op Prinsjesdag (15 september) komen de bijna 100 initiatiefnemers bijeen in De Nieuwe Stad in Amersfoort. Voor hen is het dan Challenge-dag. Daaraan voorafgaand zal De Burgerrekenkamer in een gesprek met ambtenaren van BZK nagaan hoe zij kunnen bijdragen aan de realisering van de doelstelling.

Op 14 april heeft de Burgerrekenkamer Langedijk zowel de raad als het college van BW uitgenodigd samen een project in te dienen. Daarop is door geen van beide instanties positief gereageerd. Het vernieuwen en onderhouden van de democratie heeft in Langedijk geen prioriteit, zo stelt de Burgerrekenkamer tot haar spijt vast .