Jose, Sandra en Ilja zijn werkzaam in de thuiszorg en ervaren in de praktijk dat mensen het belangrijk vinden om thuis te blijven wonen maar dat het zonder zorg niet haalbaar is. Per 1 januari is de wetgeving veranderd waardoor het moeilijker is om een indicatie te krijgen om opgenomen te worden in een verzorgings- of verpleeghuis.

Daarom  hebben zij het initiatief genomen om per 1 mei een Buurtzorg team te starten.Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie waarbij wordt gewerkt in kleine teams waardoor er vertrouwde gezichten bij u langs komen. Wij zijn 24 uur bereikbaar voor u, uw familie en hulpverleners waardoor er korte lijnen ontstaan.

Ons team bestaat uit 1 wijkziekenverzorgende en 2 verpleegkundige waardoor alle handelingen door 1vertrouwd  persoon gedaan worden.

Samen met u bekijken wij welke zorg er nodig is en bedenken we samen oplossingen voor problemen waar u tegen aan loopt. Zo nodig werken we samen met andere hulpverleners, zoals huisarts of fysiotherapeut.

Mocht u kennis met ons willen maken kunt u ons bereiken op: 0610599340