ZUID-SCHARWOUDE - In de laatste weken voor kerstmis wordt pijnlijk duidelijk dat de gemeente Langedijk feitelijk driemaal failliet is: financieel, politiek en moreel. De gemeente komt onder preventief toezicht van de provincie, zo besloot de Gedeputeerde Staten dinsdagavond.


De politiek manoeuvreerde zich in een onmogelijke positie waardoor coalitie en oppositie lijnrecht tegenover elkaar staan, en het maatschappelijk middenveld wordt met de genomen besluiten over subsidies en accommodaties geweld aangedaan.Bij het besluit van dinsdagavond 16 december heeft Gedeputeerde Staten de gemeente Langedijk onder preventief toezicht geplaatst. Dat betekent dat Langedijk geen eigen beslissingen meer mag nemen op financieel terrein. Weinig gemeenten in Nederland overkomt dit. Hiermee wordt het wanbeleid van Langedijk door de jaren heen afgestraft.

Raad verdeeld
Bij de besprekingen over het accommodatiebeleid eveneens dinsdagavond kwamen de tegenstellingen tussen oppositie en coalitie duidelijk aan het licht. Alle oppositievoorstellen werden weggestemd, de coalitie diende zelf bewerkte kopieën van die voorstellen in en nam ze aan. Partijen zouden, in het belang van de gemeente, moeten samenwerken maar staan lijnrecht tegenover elkaar. Met een kleine meerderheid van elf tegen tien zetels werd uiteindelijk met het nieuwe accommodatiebeleid ingestemd. Wat inhoudt dat een groot aantal gemeentelijke panden en complexen in de verkoop gaan en de subsidies voor verenigingen met veertig procent omlaag gaan.

Langedijk ook moreel failliet
Langedijk neemt beslissingen die het maatschappelijk middenveld op de kop zet en op termijn wegvaagt. Subsidies met veertig procent omlaag, maar geen zicht op invulling van wat het college ‘maatschappelijke huur’ noemt. Bewust is gekozen om vanaf mei 2013, toen het duidelijk was dat er maatregelen moesten worden genomen, geen visie en beleid te ontwikkelen, maar alle subsidieontvangers op het laatste moment over één kam te scheren. Waarmee honderden vrijwilligers en duizenden sporters, gehandicapten, muzikanten, hulpbehoevenden en jongeren op de tocht komen te staan.

Bart Muurling