Elk jaar horen 70.000 kinderen dat hun ouders gaan scheiden. Zij hebben dezelfde gevoelens als jij: angst, boosheid, verdriet, onmacht.

KIES is een afkorting voor “Kinderen In Echtscheidings Situatie”.
KIES is een spel- en praatgroep voor alle kinderen die de echtscheiding van hun ouders meemaken. Bij KIES kunnen kinderen in een veilige situatie de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Herkenning ( dat ze niet de enige zijn), verwerking, leren omgaan met de veranderende situatie die zich aandienen door de scheiding. Ze kunnen elkaar steunen en tips voor moeilijke situaties geven. Aan de hand van een verhaal, hun eigen verhaal, spel, drama, tekenen en andere creatieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek.

Waarom KIES?
KIES wordt al jaren uitgebreid onderzocht door de universiteit van Utrecht o.l.v. Ed Spruijt, socioloog, onderzoeker en specialist op het gebied van echtscheidingen. De belangrijkste resultaten van zijn onderzoek zijn, dat de kinderen die met KIES hebben gewerkt beter communiceren met hun ouders, een beter zelfbeeld krijgen en meer zelfvertrouwen en gaan beter presteren. Ze leren de scheiding beter begrijpen en leren het een plek geven. Ze weten beter wat te doen als er problemen zijn en hebben beter contact met de ouder die uitwonend is. Het heeft ook als resultaat dat de kinderen beter contact kunnen maken met leeftijdsgenoten en dat er minder conflicten zijn en ze minder storend gedrag vertonen.

Kies is een spel -en praatgroep.
* In een groep van maximaal 5 kinderen.

* 8 bijeenkomsten van een uur (voortgezet onderwijs 5 keer 1,5 uur).

* Werkmap.

* Onder begeleiding van één gecertificeerde coach.

* Twee ouderbijeenkomsten (1 informatie en 1 evaluatie).

* Locatie: kinderpraktijk “jonggeleerd”.

*Start: basisschoolgroep vanaf 22 oktober. Voortgezet onderwijsgroep vanaf 23 oktober.Geef je nu op voor de gratis en vrijblijvende kennismakingsbijeenkomst van KIES op donderdag 2 oktober van 9.00u -9.45u of van 20.00u - 20.45u bij:

Jonggeleerd Kinderpraktijk
Dorpsstraat 410
1722EG Zuid-Scharwoude.

lia@jonggeleerd.nu
www.jonggeleerd.nu