Langedijk: Ruim twintig procent van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar is vorig jaar wel eens gepest op internet.Van laster en roddel, tot bedreiging en chantage. De meeste slachtoffers melden dit niet bij politie of andere instanties.

Ouderen worden minder gepest. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat jongeren meer gebruik maken van het internet en actiever zijn op sociale media, die vaak als platform voor pestgedrag dienen. Vrijwel alle 15- tot 18-jarigen gebruiken sociale media, terwijl van de 65-plussers bijna een op de zes hierop te vinden is.

Laster


De meest voorkomende vorm van cyberpesten onder jongeren is laster. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van kwetsende teksten op internetfora of profielsites, of het verspreiden van foto’s, filmpjes of roddel via het web. Ruim 4 procent van de 15- tot 18-jarigen werd hiermee naar eigen zeggen geconfronteerd in 2012. Daarna volgen stalken, bedreiging met geweld, en chantage via internet.

Niet melden


Minder dan een op de tien jongeren die geconfronteerd werden met pesten via internet maakte hiervan melding bij de politie of een andere instantie. Het leeuwendeel van de slachtoffers is dus niet bekend bij instanties en wordt niet geregistreerd. Slachtoffers van cyberpesten van 25 jaar of ouder melden dit vaker dan jongeren.Komt dit bij u ook wel eens voor ?Wij willen graag uw mening horen over het pesten via social media en wat u er aan doet om dit te voorkomen.