ALKMAAR - Daarom zamelt hulporganisatie Dorcas (www.dorcas.nl) gebruikte postzegels in. Vrijwilligers van de Dorcas Werkgroep Verzamelaars sorteren deze postzegels en maken ze klaar voor verkoop. Door hun kennis en ervaring weten deze vrijwilligers namelijk precies hoe ze uw oude postzegels in geld kunnen omzetten.

Dit geld gaat volledig naar de projecten van Dorcas toe. Dat zijn projecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Oost-Afrika waarbij gewerkt wordt aan blijvende verandering voor de allerarmsten. Vaak zijn dit mensen uit kwetsbare groepen, bijv. ouderen, kinderen of mensen met een beperking of minderheden. Individueel wordt gekeken welke hulp nodig is. Vervolgens worden de gemeenschap en de overheden bij deze hulp betrokken. Samen bouwt men aan sociale vangnetten waarbij mensen omzien naar elkaar, elkaar accepteren en elkaar de zorg geven die ze nodig hebben. De verkoop van o.a. postzegels draagt direct bij aan deze bijzondere projecten.

U kunt uw postzegels, postzegelverzamelingen maar ook munten, buitenlandse valuta, oude ansichtkaarten, spaarzegels en koffiepunten verzenden aan Dorcas Werkgroep Verzamelaars, Murillohof 34, 1816 XV Alkmaar. Wilt u liever eerst telefonisch contact, dan is dat uiteraard mogelijk. U kunt terecht bij dhr. Dick van Loon, tel. 06-11071096. Of via e-mail: dgloon@hotmail.com.

Meer informatie over Dorcas en de projecten van Dorcas is te vinden op www.dorcas.nl .