Met haar persbericht van vandaag presenteert de gemeente Langedijk een positief resultaat van bijna € 700.000. De Burgerrekenkamer stelt dat dit een geflatteerd beeld geeft. Het werkelijke resultaat over 2014 zal volgens de begroting 2015 een afname van € 5.755.000 van de algemene en bestemmingsreserves laten zien.

Op pagina 137 van de begroting voor 2015 van de gemeente Langedijk staat dat de algemene reserves en de bestemmingsreserves in 2014 zullen afnemen met € 5.755,000. Tezamen vormen deze reserves het Eigen Vermogen. Een gemeente heeft, in tegenstelling tot bedrijven, de wettelijke mogelijkheid te schuiven met balans- en reservebedragen. Langedijk maakt hier gebruik van. Maar de werkelijkheid is dat Langedijk in 2014 een negatief resultaat boekt en dat deze trend volgens dezelfde begroting 2015 tot en met 2018 doorzet. Het vermogen van de gemeente daalt van € 31,8 miljoen per eind 2013 naar € 26,6 miljoen per eind 2015 en € 17,9 miljoen per eind 2018. Van herstel is derhalve geen sprake. Was dat
wel het geval geweest dan zou de provincie de raad van Langedijk ook niet uitgenodigd hebben voor de vaststelling van het provinciale toezicht regime op 4 december as.