De levering van gas is gegund aan Greenchoice dat uitsluitend in groene stroom doet.

De Climate Neutral Group krijgt de CO2-emissierechten die dienen voor de klimaatcompensatie van het totale aardgasverbruik. Laatstgenoemd bedrijf is in 2001 opgericht om het klimaatprobleem tegen te gaan.

De onderneming heeft zich ten doel gesteld organisaties, of een deel ervan, klimaatneutraal te maken. Bijvoorbeeld door te investeren in een houtovenproject in Kenia waardoor de bevolking niet op hout hoeft te koken.

Daarmee wordt bijvoorbeeld een zakenreis per vliegtuig gecompenseerd.

Behalve aan de gemeenten gaan de bedrijven hun diensten leveren aan Alkmaar Sport, Stadswerk072, Theater De Vest, Stichting Sportservicepunt Langedijk, Stichting Saks, Stichting Ronduit en Woonwaard. HVC wekt de stroom op uit biomassa, wind en zon en brandbaar afval ongeschikt voor hergebruik.