LANGEDIJK - In gemeente Langedijk is essentaksterfte geconstateerd. De gemeente is verplicht om de bomen te keuren op veiligheid. Daarom worden alle bomen geïnspecteerd.

In 2012 is de ziekte voor het eerst in Nederland waargenomen. De aanwezigheid van deze ziekte heeft als gevolg dat de geïnfecteerde essen langzaam in kwaliteit achteruit gaan. Het ziektebeeld is te herkennen aan het afsterven van blad en eindtakken. In de essen waarin deze ziekte aanwezig is, komt dood hout voor wat in sommige gevallen gevaar op kan leveren voor mens en dier. De gemeente laat daarom binnenkort snoeiwerkzaamheden uitvoeren om dood hout en risico takken van ten minste 4 cm dik uit de essen te verwijderen die langs rijwegen, voetpaden of fietspaden staan. Uiteraard respecteren wij de eventuele broedende fauna en zullen onze werkzaamheden daar op afstemmen.

Het heeft altijd onze voorkeur om bomen te behouden zolang dit verantwoord is. Er zijn echter een aantal bomen die te slecht zijn om te behouden. Deze zullen wij nu veilig maken en in de winter gaan kappen. Waar mogelijk, vervangen wij bomen door andere soorten.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 0226 33 44 33, of via het meldingsformulier.