LANGEDIJK - Het college wil buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) de komende jaren blijven inzetten. Vanaf 2019 stelt het college hier een bedrag van € 50.000 per jaar blijvend voor beschikbaar. Het doel is de leefbaarheid in de wijken te verbeteren, zoals benoemd in het collegeprogramma ‘Samen Verantwoordelijk’.

Het college besloot eerder om in 2017 en 2018 boa’s in te zetten en heeft daar geld voor vrij gemaakt. Sinds april 2017 lopen er in gemeente Langedijk boa’s rond. Deze ambtenaren zien toe op de handhaving van grote en kleine ergernissen in de openbare ruimte. De eerste resultaten dienen zich aan. Verkeerd parkeren, ook van caravan en boottrailer, kwam 21 keer voor in de afgelopen periode. Van hondenoverlast zijn 3 meldingen gemaakt en van het dumpen van afval 5 meldingen. Alle genoemde meldingen zijn door de boa’s succesvol opgelost. Daarom wil het college blijvend toezichthouders inzetten en vraagt de gemeenteraad daarvoor vanaf 2019 geld vrij te maken.

Burgemeester Jan Hoekema: “Veiligheid en leefbaarheid worden steeds meer een zaak van alle partners in de veiligheidsketen. Dus niet alleen van de politie, maar ook van inwoners en de gemeente zelf. Daarom willen we onze lokale regels uit vergunningen en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zelf handhaven. Als overheid nemen we de verantwoordelijkheid om te kunnen optreden als het gedrag van sommige mensen ten koste gaat van anderen.”

Wat doet een boa?

Een buitengewoon opsporingsambtenaar mag identiteitscontroles uitvoeren, boetes uitschrijven en verdachten aanhouden. De toezichthouders hebben de volgende prioriteiten:

1. Parkeeroverlast (foutparkeren en objecten op de openbare weg, zoals caravans en aanhangers).

2. Overlast door hangjongeren (maar niet het toezicht bij uitgaansgelegenheden).

3. Evenementen (met uitzondering van Indian Summer, waarvoor speciaal toezicht wordt geregeld).

4. Wrakken in de openbare ruimte.

5. Verkeerd aanbieden van huisvuil.

6. Hondenoverlast en hondenpoep.

Naast handhaving is een boa op straat een aanspreekpunt voor inwoners, ondernemers en bezoekers op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De boa’s werken nauw samen met de wijkagenten en kunnen zich, indien gevraagd, legitimeren als opsporingsambtenaar van gemeente Langedijk