SCHAGEN - In 1912 is de kogel door de kerk: Schagen koopt de eerste motorspuit. Een forse investering met grote gevolgen.
Zowel in techniek als het functioneren van de brandweerlieden. In 'de Kakelepost' van juni 2014, het kwartaalmagazine van de Historische Vereniging Schagen, beschrijft auteur Robert Witsen de achtergronden en gevolgen van de overgang naar motorspuiten. Oud-Schagenaar Martin Plevier vult het aan met veel anekdotes en kwinkslagen over deze revolutie in de lokale brandweergemeenschap. Verder in de Kakelepost: bottleneck in vaarwegen Tolke, de alimentatie van Willem van Oranje voor de laatste nonnen van Schagen, De Niestadt Beeldbank en opkomst en ondergang van aannemingsbedrijf Smit. Het magazine gaat automatisch naar de leden, maar is ook los verkrijgbaar bij boekhandel Plukker voor 4 euro.