LANGEDIJK - Ook het laatste stuk van het fietspad Kleimeer in Geestmerambacht ligt er straks weer strak bij. Vanaf maandag 30 april wordt dit gedeelte fietspad vervangen door beton.

Het laatste stuk fietspad in Geestmerambacht dat nog opgeknapt moet worden loopt over het fietspad Kleimeer, aan de westzijde van het gebied. Het gaat om ongeveer 1200 meter. De werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen.

Een vriendelijk verzoek aan de fietsers, ook via bebording in het gebied aangegeven, om af te stappen en de route te vervolgen over het voetpad.

Kijk voor onze activiteiten en evenementenagenda op www.geestmerambacht.nl.