Langedijk zakt door het ijs

Het was de week dat de raad de begroting 2017 goed keurde. Langedijk verkoopt haar tafelzilver, de spaarpotten worden geleegd, een stichting met groot maatschappelijk belang, Voedselhulp Langedijk, wordt geschoffeerd, er wordt op WMO bezuinigd, en de coalitie laat weten blij verrast te zijn dat er een ‘’meerjarige sluitende begroting’’ is gepresenteerd. In werkelijkheid raakt Langedijk de komende jaren nog eens € 7 miljoen kwijt en er zijn tal van onoverzienbare bedreigingen. Er worden opnieuw inspanningen van de burgers gevraagd. De coalitie bedoelt: geld. Dit is het niveau waarop in Langedijk politiek wordt bedreven.

Wij zouden uitgebreide analyses van de begroting en alles wat daarmee samenhangt kunnen schetsen. We kunnen bij wijze van spreken voorrekenen hoe lang Langedijk het nog vol houdt, en hoeveel dat de burger gaat kosten. Dat doen wij nu 4 jaar en de geluiden uit de Wroetschap blijven dezelfde. Wij hebben de overheid die we verdiend hebben, en dat is een overheid van regenteske boeren. Die zich niets aantrekken van hun eigen verordeningen, en al helemaal niets van de belangen van de burgers die zij zeggen te dienen. Die eerst € 4 miljoen aan subsidies uitdeelde aan jan en alleman, en nu niets meer. Maar wel graag gebruik maakt van de hulp die Voedselhulp Langedijk aan hulpbehoevenden biedt. En de gemeentelijke lasten niet met € 4miljoen heeft verlaagd. Dus wij richten ons liever op alle positieve ontwikkelingen die zich op democratisch gebied in den lande voordoen. Behalve dan in Langedijk. Voorlopig tenminste.

Code Oranje

Oud-burgerraadslid Nico Pereboom wijdde een ingezonden artikel in het NHD aan deze nieuwe beweging. Honderden bestuurders, raadsleden en wetenschappers hijsen de stormbal voor de zieltogende lokale democratie. Hij daagt zijn oud-collega’s uit naar de wijken en de burgers toe te gaan, te luisteren en dan zelf besluiten te nemen. In vakblad Gemeente.nu troffen wij een mooi artikel van de hand van Rob Janssen, ook schrijver van het boekwerkje ‘’Waarom gemeenten niet naar burgers luisteren’’. Lees zijn artikel’verkiezingen zijn langzamerhand een farce’’ .

Burgerpanel Langedijk

Langedijk heeft een heus burgerpanel. Op de gemeentesite lezen we dat de deelnemers een paar keer per jaar uitgenodigd worden een vragenlijst in te vullen. Want de gemeente wil natuurlijk graag van je horen wat jij vindt over actuele onderwerpen die voor het beleid van belang zijn. En of je tevreden bent over de wijze waarop de gemeente met je communiceert. Zegt de gemeente. Maar sinds mei 2014 heeft er geen enkel onderzoek meer plaatsgevonden. Dat was precies toen het nieuwe college van Dorpsbelang, VVD en CDA aantrad. Jouw mening interesseert ze helemaal niks. Ze weten het zelf namelijk veel beter.

Maar we zullen ze helpen

Want ons interesseert jouw mening wel. Daarom vandaag een nieuwe peiling op onze site. Over de argumenten voor of tegen een bestuurlijke fusie. Klik hier om naar de poll toe te gaan. Geef dit door aan zo veel mogelijk Langedijkers; familie, vrienden, buren. En voedt ons met suggesties voor een vervolgpeiling, of hoe de raad met onze bevindingen te confronteren. Bijeenkomsten? Demonstraties?