Op 4 december wordt een delegatie van de Langedijker gemeenteraad verwacht bij de provincie. Dan mag de raad van 10 tot 11 bij gedeputeerde Geldhof uitleggen hoe het structurele begrotingstekort voor de jaren 2015-2019 zal worden opgelost.  

De provincie beoordeelt een gemeente vooral op basis van de begroting. Gelukkig heeft de nieuwe coalitie gekozen met reële cijfers te begroten, maar dat levert meteen een probleem op want ze zijn negatief. Dat zou wellicht niet nodig zijn geweest als de raad tijdig een goede takendiscussie had gevoerd en het accommodatiebeleid goed had doordacht en onderbouwd. Beide belangrijke onderwerpen liet het vorige college liggen. Dus zit het nieuwe college nu met de problemen mag mevrouw Geldhof (D66) straks met de raad bespreken hoe ‘’het provinciale toezicht regime’’ eruit gaat zien. Wat niets anders kan betekenen dan dat Langedijk onder curatele komt te staan en technisch failliet is.Het is opvallend dat het college van BW, na het geheime overleg tijdens de raadsvergadering van 12 november, nu in een gewoon email bericht aan de fractievoorzitters schrijft dat de provincie gaat ingrijpen. De Burgerrekenkamer heeft hier veelvuldig voor gewaarschuwd, maar heeft aan de andere kant ook de provincie gevraagd hoe lang de toezichthouder de onhoudbare situatie in Langedijk zou tolereren. Terwijl het vorige college met D66 wethouder Overzier tot het einde toe bleef volhouden dat er niets aan de hand was heeft VVD wethouder Jasper Nieuwenhuizen de provincie over de werkelijke stand van zaken geïnformeerd. Niet alleen siert hem dat, maar het kan ook het begin van een cultuurverandering in het door incompetentie en machtspelletjes verziekte Langedijk zijn.