LANGEDIJK - Op dinsdagavond 14 november, donderdagavond 30 november en donderdagavond 14 december organiseert Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht (St. RAG) haar jaarlijkse lezingen. Het thema is ditmaal "Boerderijen in Noord-Holland noord".

De drie lezingen zien er als volgt uit:

  1. Dinsdagavond 14 november 2017: Mark van Raaij, amateurarcheoloog van werkgroep Oud Limmen, spreekt over historisch boerderij-onderzoek naar langhuizen, protostolpen en latere stolpen.
  2. Donderdagavond 30 november 2017: Harold D.E. Bos, kunsthistoricus, gespecialiseerd in wooncultuur en oude interieurs, houdt een lezing over de ontwikkeling van de pronkkamer in boerderijen in West-Friesland.
  3. Donderdagavond 14 december 2017: Dieuwertje Duijn, archeoloog en specialist materialen en archeobotanie bij Archeologie West-Friesland, spreekt over bouwhistorisch, dendrochronologisch en archeologisch onderzoek naar oude stolpboerderijen in West-Friesland.

De lezingen worden gehouden in de grote zaal van Het Behouden Huis, Dorpsstraat 850, 1724 NV Oudkarspel.

Iedereen is welkom. Toegang is vrij. Na afloop van de lezingen stelt St. RAG een vrijwillige financiële bijdrage op prijs. Consumpties zijn voor eigen rekening.

De lezingen beginnen om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@rag-archeologie.nl. Vermeld daarin a.u.b. uw naam, het aantal personen en welke lezing(en) u wilt bijwonen.

Lees hier meer over de lezingen:

www.rag-archeologie.nl/Agenda/Lezingencyclus%20najaar%202017.htm