LANGEDIJK - Het was een klein gezelschap dat op woensdagavond 11 oktober bij elkaar kwam om samen na te denken over de toekomst van onze gemeente. Slechts weinig inwoners hadden de weg gevonden naar De Binding waar gesproken werd over de Omgevingsvisie die momenteel door de gemeente wordt opgesteld. Ondanks de kleine groep leverde de avond wel veel informatie en nieuwe inzichten op.

In wat voor gemeente wilt u straks wonen of werken en wat moet daarvoor veranderen? Of wat moet juist blijven zoals het is? Deze twee vragen stonden centraal tijdens de inwonersbijeenkomst. Het zorgde voor verwarring dat gemeente Langedijk de visie samen met Heerhugowaard maakt. De samenwerking is gericht op kennis delen, efficiënt werken en van elkaar leren. Het gaat er niet om één gezamenlijk plan te maken voor de gemeenten. Met de samenwerking zorgen we ervoor dat er straks een visie ligt die laat zien hoe Langedijk haar eigen toekomst ziet en wil organiseren.

Wat moet blijven?

Waardevolle elementen die zeker moeten blijven bestaan in de toekomst volgens de aanwezigen, zijn bijvoorbeeld het Rijk der Duizend Eilanden, Museum BroekerVeiling en de cultuurhistorie. Maar ook het dorpse karakter mag niet verloren gaan. Groen, water en het agrarisch gebruik van gronden moet zeker blijven bestaan.

Hier moet aan gewerkt worden

Om een fijne en duurzame leefomgeving met al deze elementen, maar ook met goede woningen, voorzieningen, bereikbaarheid en schone lucht te realiseren, moet er nog wel wat veranderen. Iedere actie die de aanwezigen opschreven, kreeg een plaatsje op een memovelletje. Het bord kleurde snel roze en oranje. De acties varieerden van passend wonen voor jong en oud, groenbeheer, verkeer, sport en beweging, afvalinzameling, energie en duurzaamheid, meer verbondenheid tussen dorpen tot goed openbaar bestuur. Alle reacties die zijn gegeven tijdens de bijeenkomst worden geplaatst op de website www.omgevingsvisielangedijk.nl.

Experts aan het woord

Een dag later kwamen experts aan het woord over trends en ontwikkelingen die zij in hun vakgebied op zich af zien komen. Experts zijn professionals en vertegenwoordigers van organisaties, verenigingen en stichtingen. De experts lieten ons weten hoe zij de toekomst zien en met welke ontwikkelingen we in ieder geval rekening moeten houden. Wat gaat er goed, wat kan beter en waar maken experts zich zorgen over? Met hun antwoorden en met die van de inwoners gaan we aan de slag om een Omgevingsvisie te maken die toekomstbestendig is en een basis wordt om ontwikkelingen in de nabije toekomst mogelijk te maken.

Wat vindt u?

Tijdens de bewonersbijeenkomst kwam de vraag naar voren of de kleine vertegenwoordiging van inwoners wel genoeg weergeeft wat ‘de’ inwoner belangrijk vindt. Binnenkort bespreekt de gemeente of en zo ja op welke manier, een tussenstap mogelijk is. Heeft u de bijeenkomst gemist? En wilt u graag uw ideeën of suggesties met ons delen? Dat kan nog tot 1 november door uw reactie achter te laten via dit formulier op de website