NEDERLAND - In 2023 zei 89 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder maatregelen te treffen om hun persoonlijke gegevens op internet te beschermen. In 2021 was dat 82 procent. Vooral het beperken van toegang tot profielgegevens en berichten op social media is toegenomen. Nederland loopt voorop in Europa in het beschermen van persoonlijke informatie op internet. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen van het CBS, een onderzoek dat in alle EU-landen op dezelfde wijze wordt uitgevoerd. In 2023 hebben ongeveer 6,5 duizend Nederlanders van 12 jaar of ouder aan deze enquête deelgenomen.


Nederlanders waren voorzichtiger met persoonlijke gegevens op internet plaatsen dan twee jaar eerder. Van de mensen van 12 jaar of ouder heeft naar eigen zeggen 78 procent de toegang tot locatiegegevens beperkt of geweigerd (70 procent in 2021), en heeft 70 procent de toegang tot profielgegevens beperkt (tegen 55 procent in 2021). Ruim 60 procent van de bevolking stond niet toe dat hun persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden werden gebruikt. In 2021 was dit 68 procent.

Ouderen beschermen het minst vaak online persoonsgegevens

Van de 65-plussers is 74 procent actief bezig met de bescherming van persoonlijke informatie op internet, van de 12- tot 65-jarigen doet 93 procent dit. 75-plussers beschermen persoonlijke informatie op internet het minst vaak: 60 procent doet dit.


Meer bezorgdheid over bijhouden internetactiviteiten door anderen

60 procent van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder gaf aan een beetje bezorgd te zijn dat hun online activiteiten door anderen worden bijgehouden, tegen 55 procent in 2021. In 2021 was 30 procent hier helemaal niet bezorgd over, twee jaar later was dat 25 procent. Dit resulteert echter niet altijd in het veranderen van de instellingen van computer, tablet of telefoon om cookies te voorkomen of te beperken. Zowel in 2021 als in 2023 heeft ruim de helft van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder dit wel gedaan. Ook zeggen niet meer mensen software te gebruiken die ervoor zorgt dat online activiteiten niet of beperkt gevolgd kunnen worden; 32 procentdeed dat in beide jaren.


Nederland Europees koploper beveiliging persoonsgegevens op internet

Nederland had in 2023 van alle EU-landen het hoogste percentage mensen van 16 tot 75 jaar dat maatregelen nam om persoonlijke informatie op internet te beschermen (92 procent). Het EU- gemiddelde was 67 procent. Onder de Nederlandse bevolking had 81 procent de toegang tot online locatiegegevens beperkt of geweigerd, ook verreweg het hoogste binnen de Europese Unie. Ook controleren Nederlanders, vaker dan andere Europeanen, de veiligheid van een website voordat ze persoonlijke gegevens achterlaten.


Bron: CBS