NEDERLAND - De bruto-opbrengst van glasgroenten is in 2022, vergeleken met een jaar eerder, met 7,9 procent gedaald naar 1,8 miljoen ton. Vooral de bruto-opbrengsten van tomaten (-12,5 procent) en komkommers (-9,1 procent) namen het laatste jaar af. De daling bij deze gewassen hangt vooral samen met de hoge energieprijzen. Alleen de bruto-opbrengst van aubergines steeg. Van vrijwel alle gewassen in de teelt van glasgroenten daalden ook de opbrengsten per hectare. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.


De bruto-opbrengst aan tomaten is in 2022, vergeleken met een jaar geleden, met 110 miljoen kilogram gedaald naar 770 miljoen kilogram. De bruto-opbrengst aan komkommers bedroeg vorig jaar 400 miljoen kilogram, 40 miljoen kilogram minder dan in 2021. Door de hoge energieprijzen is de teelt van deze gewassen later gestart en eerder beëindigd.

De hoge energieprijzen hebben bij aubergines en paprika’s minder invloed op de opbrengst gehad, omdat deze in de winter gemakkelijker energiezuinig geteeld kunnen worden.

Vergeleken met tien jaar eerder wel sprake van een stijging bruto-opbrengsten

Vergeleken met tien jaar eerder was er in 2022, met een toename van 5,4 procent, nog wel sprake van een stijging van de bruto-opbrengst in de glastuinbouw voor groenten. Vooral de bruto-opbrengst van aubergines (+40,4 procent) en paprika (+26,1 procent) is in die periode toegenomen, terwijl die van tomaten juist een daling van 4,3 procent liet zien.

Hectare-opbrengst tomaten met ongeveer 11 procent gedaald

De opbrengst per hectare glasgroenten is in 2022, vergeleken met een jaar eerder, met 7,6 procent gedaald naar 356 ton. De hectare-opbrengst van tomaten daalde het laatste jaar met 11,0 procent, bij komkommers nam die met 7,3 procent af.

Ook vergeleken met tien jaar eerder liet de opbrengst per hectare tomaten een vergelijkbare afname zien (10,9 procent). Van de belangrijkste groenten in de glastuinbouw nam de hectare-opbrengst aan aubergines vergeleken met 2012 het meeste toe (11,7 procent).

Vooral oppervlakte paprika’s in glasteelt toegenomen

Met een oppervlakte van ongeveer 5 duizend hectare in 2022 is het areaal glastuinbouw voor groenten vrijwel even groot als in 2021. Vergeleken met 2012 is de oppervlakte in de teelt onder glas wel gegroeid (2,1 procent). Vooral voor de teelt van paprika en aubergines nam de ruimte sindsdien toe, beide ongeveer met 26,0 procent. Het areaal tomaten in de glastuinbouw groeide met 7,3 procent tegelijkertijd minder hard.

Van de totale teeltoppervlakte glasgroenten was 36,5 procent in 2022 gereserveerd voor de teelt van tomaten, 33,1 procent ging naar de productie van paprika’s. Aubergines namen met 2,7 procent van het areaal glasgroenten veel minder plek in.

Aantal glasgroentenbedrijven afgenomen

Op 1 april 2022 telde Nederland 1160 glasgroentenbedrijven, 6,4 procent minder dan een jaar eerder. Vergeleken met tien jaar daarvoor is het aantal bedrijven met 433 afgenomen, een daling van 27,2 procent. Vooral het aantal bedrijven dat actief is in de teelt van tomaten is sindsdien gedaald; met 32,6 procent. Maar ook het aantal bedrijven dat komkommers teelt (-26,9 procent) en paprika’s (-25,7 procent) liet tegelijkertijd een daling zien.

Van de bedrijven met de teelt van groenten onder glas houdt nog steeds het grootste deel zich in 2022 bezig met de teelt van tomaten (19,2 procent), gevolgd door paprika’s (18,4 procent) en komkommers (15,9 procent).

Bron: CBS