LANGEDIJK - Museum BroekerVeiling heeft de wereld veel te bieden. Maar de wereld heeft ook museum BroekerVeiling veel te bieden. Het verhaal van het veilen van groente in Noord-Holland, van de hele bedrijfskolom van kool en groente telen en verhandelen, van waterbeheer en watermanagement in Noord-Holland en van Nederland is interessant voor mensen uit de hele wereld.

Er zijn in Nederland, Europa en de rest van de wereld veel musea die dezelfde thema’s werken, waar oplossingen worden gevonden en waar wordt geleerd. Met deze gedachten in het achterhoofd heeft museum BroekerVeiling de afgelopen paar jaar, in beperkte mate, tijd en geld geïnvesteerd in internationale contacten. Museum BroekerVeiling heeft ervoor gekozen zich aan te sluiten bij een aantal bestaande netwerken.

Global Network of Water Museums (Unesco)
In 2018 is voor het eerst deel genomen aan de jaarlijkse conferentie van WAMU (www.watermuseums.net), een wereldwijd netwerk van musea op het gebied van water in het algemeen, watermanagement, waterveiligheid et cetera. Die conferentie, de tweede sinds de oprichting, was in Den Bosch en dus een lage drempel voor het museum om deel te nemen en zichzelf te presenteren. Na een evaluatie is besloten voorlopig ook lid te worden van het netwerk. In juni 2019 werd de conferentie georganiseerd in Valencia. Hier zijn interessante contacten opgedaan, in de eerste plaats in Europa (bijv. Hidrodoe in België). Verder wordt ook aandacht geschonken aan International Museum Day (18 mei) en de World Water Day (22 maart). Verder is het goed om ook als museum BroekerVeiling niet alleen stil te staan, maar ook aan te haken bij de “Strategic Development Goals” van de Verenigde Naties.

Subsidie Erasmus
Onlangs heeft museum BroekerVeiling een fors bedrag aan Europese subsidie ontvangen voor een tweejarig studieproject dat zich beweegt op het raakvlak van vrijwilligerswerk, educatie in cultureel erfgoed en kansen op de arbeidsmarkt. Aan dit project zijn twee musea in Spanje en Polen, een opleidingsinstituut voor volwasseneneducatie in Spanje, een historisch genootschap in België en museum BroekerVeiling verbonden.

Het einddoel is mensen met minder kansen in de samenleving, laat staan op de arbeidsmarkt, via vrijwilligerswerk in musea, meer mogelijkheden te bieden op ontwikkeling en tegelijkertijd de educatie van cultureel erfgoed te verbeteren. Door bij alle partners uitgebreid in de keuken te kijken leidt het project tot de goede organisatie van werven, begeleiden, belonen en ontwikkelen van vrijwilligers in culturele instellingen zoals musea.

Als initiator en coördinator van het project dat twee jaar duurt, is museum BroekerVeiling gastheer van de eerste ontmoeting. Van 7 tot 11 oktober komen 12 vertegenwoordigers van de projectpartners naar Langedijk. In de eerste helft van 2020 staan bijeenkomsten in Finland en Polen gepland.