WAARLAND - Getraind, geoefend en gediplomeerd: de nieuwe lichting verkeersbrigadiers van de Sint Janschool in Waarland is er klaar voor.

Na de meivakantie nemen de leerlingen van groep 7 het stokje over van de groep 8’ers en is het hun taak om, samen met volwassen verkeersbrigadiers, schoolgenootjes en andere voetgangers/fietsers een veilige oversteek te bieden op de drukke Volleringweg bij het in- en uitgaan van de school.

Op vrijdag 18 april jl. zijn de 29 leerlingen officieel als verkeersbrigadiers geïnstalleerd door wethouder Sigge van der Veek van gemeente Schagen, om tot het eind van het schooljaar én het volgende schooljaar als verkeersbrigadiers aan de slag te mogen gaan. Om zich goed op hun taak voor te bereiden, hielden de leerlingen zich de afgelopen weken bezig met de theorie en praktijklessen rond het brigadiersschap. De instructie is verzorgd door Raymond van Rijn van de politie Schagen, in samenwerking met de leden van de Commissie Verkeersbrigadiers Waarland.

Het verkeersbrigadierschap is, zoals Veilig Verkeer Nederland het noemt, een ‘dienstbetrekking’ met de gemeente. De verkeersbrigadiers worden aangesteld door de gemeente en men is ook via de gemeente verzekerd.

De Commissie Verkeersbrigadiers Waarland is er trots op dat de verkeersbrigade, die al bijna 30 jaar bestaat, dit belangrijke vrijwilligerswerk van de jeugd (samen met de volwassen vrijwilligers) kan blijven continueren. Het ‘verkeersbrigadieren’ hoort er in Waarland net zo bij als het landelijk verkeersexamen in groep 7.