HAARLEM - Op 15 mei heeft gedeputeerde Zita Pels (cultuur) samen met de wethouders van alle Noord-Hollandse gemeenten een klemmend beroep op minister Van Engelshoven gedaan om gezamenlijk de Noord-Hollandse musea, theaters en podia te redden. In een brief aan de minister vragen alle 47 gemeenten en de provincie om cultuur op lokaal en regionaal niveau nadrukkelijk een plek te geven in toekomstige steunmaatregelen.


Omzetverlies culturele sector

Gedeputeerde en wethouders wijzen er op dat de culturele sector in Noord-Holland van groot maatschappelijk en economisch belang is. De helft van de totale culturele infrastructuur van ons land bevindt zich in Noord-Holland. De maatregelen die zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus hebben een grote impact op de culturele sector. Het totale verwachte omzetverlies tussen maart en juni is berekend op 500 miljoen euro. “Cultuur is de smeerolie in onze gemeenschappen en van groot economisch belang voor onze provincie. Bij instellingen en makers is er nu veel onzekerheid over de toekomst. Onze brief is een oproep aan de minister om samen ervoor te zorgen dat de culturele sector zo sterk mogelijk uit de crisis komt” aldus gedeputeerde Pels.


Steunmaatregelen Rijk

Het steunpakket van het Rijk richt zich op de grote instellingen met nationale en internationale bekendheid. Regionale theaters, musea en podia komen hier niet voor in aanmerking. Veel musea, theaters en gezelschappen zijn daardoor afhankelijk van subsidies van gemeenten en provincies.
Eveline Tijmstra, wethouder Cultuur in Purmerend: “De Purmaryn, het NKT, het Purmerends Museum, P3, Wherelant, de muziekschool, de bibliotheek en vele, vele andere culturele instellingen zijn van groot belang voor Purmerend. Dit zijn de plekken waar Purmerenders dichtbij huis cultuur kunnen ervaren. We hebben deze instellingen hard nodig om te zorgen dat kinderen kunnen kennismaken met cultuur en dat talent zich kan ontwikkelen. Daarnaast levert deze sector ook gewoon werk aan veel mensen. Het is aan ons om ervoor te waken dat de coronacrisis leidt tot kaalslag in deze belangrijke sector.”


Inzet lokale overheden
Twee op de drie musea, theaters en gezelschappen zijn afhankelijk van subsidies van gemeenten en provincie. Het redden van culturele instellingen rust nu voornamelijk op hun schouders. Lokale overheden doen alles wat in hun vermogen ligt om hun culturele instellingen en evenementen overeind te houden. Huren worden uitgesteld, subsidies worden eerder uitgekeerd en waar mogelijk wordt hard meegedacht over hoe de kunst- en cultuursector zo snel mogelijk het werk weer kan oppakken. Maar provincie en gemeenten kunnen dat niet alleen. Zonder extra hulp van het Rijk dreigen instellingen in de regio om te vallen. Gedeputeerde Pels: “De provincie heeft eigenlijk een zeer beperkte taak in cultuur, maar de nood is zo hoog dat wij de gemeenten gaan steunen in het behoud van culturele instellingen. Aanstaande maandag stemt Provinciale Staten over moties vanuit een brede coalitie van partijen om op de korte termijn 10 miljoen vrij te maken voor de sociale en culturele infrastructuur en voor de middellange termijn te onderzoeken hoe wij kunnen bijdragen aan het herstel.”