LANGEDIJK - Gemeente Langedijk is eind februari gestart met werkzaamheden om het water langs de Tjalk doorvaarbaar te maken. Vanaf juli kunnen bewoners van Mayersloot en Westerdel rechtstreeks naar Broekerplein en het mooie Oosterdelgebied varen.

Eind februari is de gemeente Langedijk gestart met de kap van bomen langs de Mayersloot en de Voorburggracht. Het kappen van de bomen is nodig om voldoende ruimte te creëren voor de aanleg van een vaarduiker onder de Mayersloot. Ook onder het Bindingspad wordt een duiker aangelegd. Voor de Binnemikke wordt een sloot gegraven, zodat het water langs de Tjalk wordt verbonden met de sloot langs Basisschool De Koolvlet. Zo wordt Langedijk straks weer een stukje meer doorvaarbaar.

Nieuwe bomen

In april start aannemer Dekker met de aanleg van de twee duikers. Verder wordt een damwand langs de Tjalk en het Bindingspad geslagen om het verhoogde waterpeil op te kunnen vangen. Verder start de gemeente met het bouwrijp maken van de vrije kavels langs de Voorburggracht. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer half juli. Vanwege deze werkzaamheden moet het deel van de Mayersloot, dat aansluit op de Voorburggracht, tijdelijk worden afgesloten. Er wordt dan een omleidingsroute ingesteld via de Voorburggracht. Ook het Bindingspad wordt tijdelijk afgesloten, fietsers worden omgeleid via de Binnemikke. De omleidingen worden met borden aangegeven. Als alle werkzaamheden medio juli zijn afgerond, wordt het water verhoogd van -2.70 naar het doorvaarbare peil van -1.45 NAP. In het najaar worden nieuwe bomen geplant langs de Mayersloot en de Voorburggracht. Alle werkzaamheden vinden plaats in afstemming met de direct omwonenden.