LANGEDIJK - De heer A.J. (Anne) Oostenveld uit Oudkarspel ontving op zaterdag 17 maart tijdens het concert van Lief Langedijk in de Allemanskerk de Langedijker Penning van verdienste.

Locoburgemeester Jasper Nieuwenhuizen overhandigde de Penning van verdienste in verguld zilver aan de heer Oostenveld als dank voor zijn trouwe inzet voor de stichting Hart voor Oudkarspel en dorpshuis Het Behouden Huis.

De betrokkenheid en inzet van de heer Oostenveld als voorzitter van de stichting Hart voor Oudkarspel en zeer bijzondere inspanning voor de realisatie van dorpshuis Het Behouden Huis betekent veel voor de Langedijker samenleving en de gemeenschap. De heer Oostenveld zet zich op een bijzondere wijze in voor het behoud van en het bekendheid geven aan culturele en historische verworvenheden van gemeente Langedijk.

De Penning van verdienste wordt toegekend aan personen die zich in het bijzonder voor de Langedijker gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt. Het gemeentebestuur van Langedijk is van mening dat het werk van de heer Oostenveld veel betekent voor de Langedijker samenleving.