Tijdens een dorpsgesprek op donderdag 15 december kunnen inwoners, ondernemers en organisaties met de gemeente en met elkaar in gesprek over de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’.

Deze visie stelde de gemeente dit jaar op omdat het vele water in Langedijk kansen biedt voor ontwikkeling.

In het dorpsgesprek kunnen inwoners, ondernemers en organisaties reageren op de concept visie en projectenlijst ‘Langedijk ontwikkelt met water’. Samen met hen wil de gemeente inzicht krijgen in wat zij belangrijk vinden daarin. En misschien hebben zij ideeën en wensen die nog niet meegenomen zijn in de visie. Of hebben zij initiatieven om samen aan de slag te gaan? Kortom, ieders inbreng is waardevol!

Het dorpsgesprek

Het dorpsgesprek vindt plaats op donderdag 15 december 2016 in De Binding, Bosgroet 4 in Zuid-Scharwoude. Vanaf 19.00 uur staan de koffie en thee klaar. Het programma start om 19.15 uur in de theaterzaal. Na een inleiding gaan kleinere groepen van maximaal 20 deelnemers met elkaar in gesprek. Tot slot komen de groepen weer bij elkaar in de theaterzaal en delen zij de opbrengst van hun gesprekken. Rond 22.00 uur sluiten we het programma af met de mogelijkheid om met een glas in de hand nog even na te praten.

Aanmelden

U kunt zich (graag voor dinsdag 13 december 2016) aanmelden via l.bruin@gemeentelangedijk.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons per e-mail een bevestiging en het definitieve programma van de avond. Ook ontvangt u daarbij de links naar de concept visie, het ontwikkelingsperspectief en de projectenlijst. Voor een goed gesprek is het belangrijk dat u tenminste de concept-visie vooraf gelezen heeft.

Hoe de visie tot stand kwam

De afgelopen tijd spraken we aan watertafels en tijdens werkbezoeken met organisaties en ondernemers, burgers, en overheden over wat de kansen en mogelijkheden zijn en hoe we die kunnen realiseren. Dit heeft geresulteerd in een concept ontwikkelperspectief, visie en projectenlijst. Deze zijn in te zien op www.gemeentelangedijk.nl.