NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland wil weten wat de omvang van illegaal gebruik van recreatieparken is en hoe gemeenten hiermee omgaan. Daarom gaat zij onderzoek doen onder de achttien gemeenten in Noord-Holland Noord en vijf gemeenten in het overige deel van de provincie.

Naast een groot aantal vakantieparken die goed lopen, zijn er in Noord-Holland diverse parken waar acute problemen spelen. Door groot aanbod en sterke concurrentie worden verouderde parken nog nauwelijks geboekt door toeristen.

Verschillende problemen
Uit een eerdere inventarisatie van de provincie bleek dat 45 procent van de recreatieparken in Noord-Holland Noord te weinig kwaliteit en perspectief biedt. Vaak leidt dat tot illegaal bewonen van recreatiewoningen door onder meer permanente bewoners en (tijdelijke) buitenlandse werknemers. Als gevolg hiervan ligt verpaupering op de loer. Tegelijkertijd verloopt de aanpak hiervan door gemeenten in de praktijk soms moeizaam, doordat sprake is van complexe problematiek.

Samen zoeken naar oplossingen
De provincie is verantwoordelijk voor het toezicht op de manier waarop gemeenten omgaan met recreatieparken. Handhaving alleen is vaak niet de oplossing. De provincie wil samen met de gemeenten kijken wat de precieze omvang is en hoe problemen op parken het best aangepakt kunnen worden. De provincie verwacht het onderzoek eind 2018 af te ronden.