LANGEDIJK - De provincie Noord-Holland gaf 16 februari aan bij de gemeenteraad van Langedijk dat de goedkeuring van de begroting 2015 met 13 weken is opgeschort. Dat betekent dat goedkeuring (eventueel na aangebrachte wijzigingen) uiterlijk 27 mei 2015 kan worden verwacht.

De Burgerrekenkamer Langedijk schrijft in haar 'bericht aan de raad' van 4 maart dat al in de jaarrekening 2013 het eigen vermogen van de gemeente veel te rooskleurig is voorgesteld, en dat een negatieve correctie hiervan wel tot 10 miljoen euro zou kunnen oplopen. De Burgerrekenkamer heeft de raad opgeroepen nu eindelijk schoon schip te maken met het huishoudboekje en van BW kortere en begrijpelijke jaarcijfers te eisen.
Hier komt nog bij dat uit publicaties (onder andere in het Noord-Hollands Dagblad) blijkt dat Langedijk zich uiteindelijk neerlegt bij het uit de markt halen en dus afwaarderen van Breekland 2. Dit gaat grote financiële consequenties hebben, iets waar college en raad bij de vaststelling van de jaarcijfers 2013 in juni 2014 nog geen zin in hadden. De Burgerrekenkamer signaleerde toen al dat deze beslissing in strijd was met de wettelijke boekhoudregels voor overheden en vroeg zich af waarom Langedijk en Heerhugowaard volledig tegengesteld omgingen met onverkoopbare grond. VVD wethouder Jasper Nieuwenhuizen stelde toen dat de nieuwe accountant van Langedijk, Ernst Young, met deze presentatie van de cijfers instemde.
Bovendien heeft de raad in november 2014 ingestemd met een boekhoudkundige truc waarbij € 5 miljoen rioleringskosten voor nog te verkopen grond ten laste van de burgers werd gebracht. Dat gebeurde in een geheime vergadering van anderhalf uur tijdens een openbare raadsvergadering. Het ziet ernaar uit dat Langedijk ook op dit punt nog niet op goedkeuring door de provincie kan rekenen. Al met al glijdt Langedijk af naar een niveau waar al jaren voor gewaarschuwd is. Het vorige college negeerde deze waarschuwingen. Volgens de Burgerrekenkamer is het hoog tijd voor een grote schoonmaak en een nieuwe frisse wind.