Winkelgebied Broekerveiling heeft op woensdag 29 juni de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontvangen.


Deze ster is de beloning voor het feit dat de veiligheid, aantrekkelijkheid en leefbaarheid in het winkelcentrum de afgelopen periode zijn verbeterd. Na ondertekening van het convenant legden de samenwerkende partijen een steen bij de ingang van het winkelcentrum. Burgemeester Hans Cornelisse: “De eerste ster staat voor samenwerking tussen alle partners, gericht op een veilig en goed winkelcentrum voor het winkelend publiek en een prettig ondernemersklimaat voor de winkeliers.”

Sinds de ondertekening van de intentieverklaring in november 2015 hebben ondernemers, politie, brandweer, eigenaar, winkeliersvereniging en gemeente Langedijk samengewerkt aan een veiliger en beter winkelgebied. Om het effect van het keurmerk te kunnen meten, is in januari een eerste veiligheidsenquête (nulmeting) gehouden. Hieruit bleek dat de veiligheid in het winkelgebied beter is dan het landelijk gemiddelde.

Verbeterpunten
Vervolgens heeft de KVO-werkgroep een dag- en avondschouw gehouden, waarbij 27 verbetermaatregelen in kaart zijn gebracht. Een aantal punten is al uitgevoerd, waaronder verbetering van de verlichting, aanpak van gevaarlijke verkeerssituaties en het direct verhalen van schade bij winkeldiefstal – wegens oponthoud en overlast - op de dader. Deze laatste maatregel heeft direct zijn vruchten afgeworpen: In 2015 registreerde de politie 10 winkeldiefstallen in winkelgebied Broekerveiling, in 2014 waren dat er nog 19. Ook is aan alle ondernemers een calamiteitenkaart uitgereikt met daarop belangrijke telefoonnummers.

Vijf sterren
De eerste ster staat voor de basissamenwerking tussen de partijen. Daarna gaat de samenwerking door en worden afspraken gemaakt over aanvullende maatregelen. Ook wordt op meerdere momenten getoetst of de doelstellingen zijn behaald. Als dat het geval is, ontvangt het winkelgebied een tweede, derde, vierde en vijfde ster.