OUDKARSPEL – ’t Regthuis in Oudkarspel blijft behouden voor het dorp.

Mede dankzij Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord en andere donateurs komt het karakteristieke, voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat op 21 november a.s. in handen van Stichting Hart van Oudkarspel. Datzelfde gebeurde eerder al met het Behouden Huis, een ander gemeentemonument een stukje verderop aan de Dorpsstraat.

Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord zet zich in voor het behoud van cultuurhistorische (privé)monumenten boven het Noordzeekanaal. Het gaat daarbij om oude, beeldbepalende stads- en dorpsgezichten. De stichting is in 2011 opgericht onder de noemer Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Oudkarspel, maar heeft inmiddels haar werkgebied verruimd tot heel Noord-Holland Noord.

Het Behouden Huis en ‘t Regthuis

Toen de gemeente Langedijk te kennen gaf het Behouden Huis en ’t Regthuis van de hand te willen doen, wierp de stichting zich samen met de Stichting Langedijker Verlden op om te voorkomen dat beide monumenten verloren zouden gaan.

Het Behouden Huis, voormalig schoolgebouw en later dorpshuis, is door talloze vrijwilligers en de inzet van tientallen aannemers en bedrijven volledig gerenoveerd en functioneert, dankzij de inzet van vele vrijwilligers, momenteel als multifunctioneel centrum. ’t Regthuis blijft dienstdoen als onderkomen van de Stichting Langedijker Verleden, dat er een museum heeft en er haar archieven opslaat. Of de trouwzaal - die tot voor kort nog als zodanig in gebruik was - haar functie blijft houden, wordt momenteel bezien.

ANBI

Om haar belangrijke werk te kunnen doen, is de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord afhankelijk van donaties en schenkingen. Voor zowel particulieren als bedrijven is het aantrekkelijk om de stichting te steunen, aangezien de stichting de status heeft van algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor schenkingen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belasting. Meer informatie over de stichting is te vinden op www.www.erfgoedoudkarspel.nl.