LANGEDIJK - Vandalisme en vernielingen is de afgelopen twee jaar afgenomen in Langedijk, toch blijft het een probleem. Met name aan en rond openbare gebouwen is veel sprake van vernielingen.

De vandalismemeter (juni 2017) laat zien hoeveel financiële schade door vandalisme aan eigendommen van de gemeente Langedijk is aangericht in het eerste halfjaar van 2017.

Vandalisme is het met opzet kapot maken van andermans eigendommen, een strafbaar feit. Vandalisme is vervelend en kost de gemeenschap jaarlijks veel geld. Halverwege 2017 staat het bedrag op € 14.268. Nagenoeg gelijk aan het eerste halfjaar van 2016, toen was de schade € 14.287.

Opvallend is dat ruim € 8.000,- schade is ontstaan door ingegooide of op een andere manier kapot gemaakte ruiten. Daders worden gestraft en moeten de kosten van de reparatie betalen. Het is in deze gevallen vaak lastig de daders te achterhalen en wordt schade nog steeds door ons allemaal betaald.

Gemeentelijke gebouwen

In de meter zijn de kosten opgenomen van schade aan gemeentelijke gebouwen zoals scholen en gymlokalen (exclusief kosten personele inzet). Vernielingen in de openbare ruimte (bv. straatmeubilair en verkeersborden) en aan particuliere eigendommen (bv. auto’s) zijn niet meegenomen.

Samenwerken

Op locaties waar veel vandalisme plaatsvindt slaan gemeente, politie, jongerenwerk, schooldirecties en beheerders de handen ineen met een locatiegerichte aanpak. Bij het aanpakken van vandalisme is uw hulp belangrijk. Wij vragen u om samen met ons het aan te pakken. Hoe? Door erover te praten met uw kinderen, elkaar aan te spreken en vernielingen te melden:

Ziet u iets vernield worden?
Bel 112 als u ziet dat iemand iets doet (heterdaad).
Zijn de daders al verdwenen?
Bel 0900-8844 (politie) of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).
Waar kunt u schade melden?
Ziet u vernielingen, schade of een met opzet vervuilde omgeving dan kunt u dit melden bij de gemeente Langedijk via 0226 33 44 33 of op deze website bij ‘Melding openbaar gebied’.