LANGEDIJK - Per jaar worden naar schatting zo’n 30.000 ouderen in Nederland het slachtoffer van financieel misbruik, zoals pinpasfraude, gedwongen testamentwijziging of het wegnemen van waardevolle eigendommen uit hun huis. Verschillende organisaties in Langedijk hebben onder de naam Veilig financieel ouder worden in Langedijk de handen ineen geslagen om ouderen bewust te maken van de risico’s. Petra Feenstra, wijkverpleegkundige in Langedijk: “We willen ouderen helpen hun zaken zo te regelen dat de kans op financiële uitbuiting afneemt.”

Mensen worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen, zegt Petra. “Het aantal ouderen dat afhankelijk is van hulp, zorg en ondersteuning neemt daardoor toe. Veel van deze ouderen kunnen niet goed overweg met de computer of hebben last van mentale of fysieke beperkingen en laten daarom hun financiële en administratieve zaken over aan familieleden, buren of hulpverleners. Dat gaat meestal goed, maar soms wordt er misbruik gemaakt van de situatie.” Financieel misbruik kan verschillende vormen aannemen, vult Sacha Ros, officemanager bij Heijne bewindvoering, beheer en advies aan. “De pinpas van het slachtoffer wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de eigen boodschappen of zijn spullen worden verkocht. Of iemand wordt gedwongen om het testament te wijzigen. Vanwege de afhankelijkheidsrelatie durft of kan het slachtoffer niet goed voor zichzelf op te komen, met alle gevolgen van dien.”

Ouderenmishandeling

Financiële uitbuiting valt - net als fysiek geweld, psychisch geweld en verwaarlozing - onder de noemer ouderenmishandeling, aldus Frank de Vries, notaris bij Actus notarissen te Langedijk. “De meeste ouderen die financieel worden misbruikt, praten er uit angst of schaamte niet over. Ook zijn ze vaak bang zijn dat hun hulp dan wegvalt.” Toch kunnen verschillende signalen erop wijzen dat er sprake is van financiële uitbuiting. Petra: “Denk aan betaalachterstanden, brieven van incassobureaus, geldgebrek of het verdwijnen van waardevolle spullen uit huis. We horen vaak dat hulp- en zorgverleners, die bij ouderen over de vloer komen, een ‘niet-pluis’ gevoel hebben, maar niet weten wat ze moeten doen.” Wat kun je in zo’n geval doen als professional? De aanpak begint met praten over mogelijk misbruik, zegt Sacha. “Maar daar heb je wel specifieke kennis, ervaring en vaardigheden voor nodig. Daarin willen we professionals trainen.”

Het aanpakken en voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen vereist een integrale aanpak, zegt Frank. “In het project Veilig financieel ouder worden in Langedijk werken professionals uit verschillende werkvelden met elkaar samen, zoals politie, gemeente, het notariaat en hulpverleningsorganisaties. We willen ouderen en professionals via bijeenkomsten en voorlichting bewust maken van de risico’s op financiële uitbuiting én de aanpak van financiële uitbuiting verbeteren.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project Veilig financieel ouder worden in Langedijk? Voor vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag tijdens kantoortijden bellen met het Steunpunt Veilig Financieel Ouder Worden, onder tel: 0226 - 72 32 17 Wilt u liever iemand persoonlijk spreken? U kunt dan terecht op het spreekuur van Evean op maandag van 14.00 tot 17.00 uur in de Sociale Winkel in het Winkelcentrum Broekerveiling. De medewerkers van Evean luisteren naar uw verhaal, kunnen uw vragen beantwoorden en verwijzen u indien nodig door naar de juiste instantie.