LANGEDIJK - Het college heeft op 9 mei het eindrapport vastgesteld van de gebiedsgerichte controles op recreatiepark De Oude Boomgaard in Oudkarspel eind 2016. Conclusie is dat er nu meer inzicht is in de woonsituatie van bewoners op het park dan voor de controles. Dit komt door de integrale aanpak, de goede samenwerking in het interventieteam en het op orde brengen van de administratie van de verschillende organisaties.

Op 18 oktober en 12 november 2016 zijn er gerichte controles geweest op het recreatiepark. De kracht zat daarbij in de gezamenlijke aanpak en samenwerking in een interventieteam bestaande uit politie, gemeente Langedijk, Halte Werk, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst, de SVB en het UWV.

Resultaten

Er zijn 33 adressen bezocht en gecontroleerd. Tijdens deze controles is informatie verzameld op het gebied van woonfraude, permanente bewoning, brandveiligheid en sociaal-maatschappelijke problematiek en werk en inkomen. Eén van de resultaten is dat de gezamenlijke aanpak ervoor heeft gezorgd dat de administratie van de deelnemende organisaties nu op orde is.

Er is sprake van ‘harde’ en ‘zachte’ resultaten. Harde resultaten zijn bijvoorbeeld geconstateerde overtredingen van wetten of niet voldoen aan brandveiligheidseisen. Zachte resultaten zijn onder meer dat handhaving, zorg en welzijn meer gaan samenwerken en afstemmen, en bewustwording bij bewoners.

De aangetroffen omstandigheden op de bezochte locaties varieerden per locatie. Van ‘alles op orde’ tot enkele verbeterpunten, zoals het plaatsen van een rookmelder of wijziging van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie. In sommige gevallen zijn boetes opgelegd of uitkeringsgelden teruggevorderd. In andere gevallen kwamen zorgsignalen naar voren waarop actie is ondernomen.

Resultaten voor gemeente Langedijk

De gemeente Langedijk heeft door de controles meer inzicht gekregen in de persoonsgegevens van mensen die op het park verblijven. Illegale bewoning op het park is niet toegestaan; de overheid tolereert dit niet. Alleen bewoners van chalets die vallen onder het overgangsrecht of personen met een

persoonsgebonden beschikking hebben recht om permanent te wonen op het park. Naar aanleiding van de controles ontvangt de gemeente meer vragen van bewoners, recreanten en eigenaren over permanente bewoning op het park.