Het Verkeer en Vervoerplan Langedijk (VVL) is 'ververst'. Er is geen compleet nieuw beleid gemaakt, maar een actualisering van het bestaande plan uit 2009 met aanpassingen aan de huidige stand van zaken.

Sinds 2009 zijn er diverse ontwikkelingen geweest. De toekomstverwachtingen over de groei van het aantal woningen en bedrijvigheid zijn door de economische crisis naar beneden bijgesteld. Concreet voorbeeld is de woningbouwlocatie Langedijk-West die niet meer is opgenomen in de gemeentelijke plannen. Aangezien verkeer vooral een afgeleide is van ruimtelijke activiteiten, moest ook de verwachting over de groei van het verkeer worden bijgesteld. Ook zijn de uitkomsten van diverse recente verkeersonderzoeken verwerkt. Tot slot maakt ook de financiële situatie van de gemeente Langedijk heroverweging van eerder voorgenomen acties noodzakelijk en bestaat de noodzaak om prioriteiten te stellen.

Wat zijn de vervolgstappen?
Het document dat nu door het college van BW is vastgesteld is nog een concept. Wij zijn benieuwd naar uw mening. Het rapport ligt tot 30 oktober 2015 ter inzage in het gemeentehuis en op de website onder het kopje Leven in Langedijk /> Wegen en Wijken.  Aan iedereen wordt de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen. Dit kan schriftelijk naar het postadres van de gemeente ( postbus 15, 1723 ZG Noord-Scharwoude) of per email naar

info@gemeentelangedijk.nl

. Deze zienswijzen worden gebundeld in een reactienota waarin ook wordt aangeven wat er met de reactie is gedaan. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad eind dit jaar een besluit neemt.