LANGEDIJK - In maart 2006 werd een eerste bijeenkomst van het dorpsplatform Broek op Langedijk gehouden. Er werd een oproep gedaan aan bewoners om zich te vertegenwoordigen namens hun wijk/straat/buurt in het dorpsplatform. Al snel was er een grote groep bewoners die zich in wilde spannen om hun gebied te vertegenwoordigen.

Langzamerhand vormde zich een gedegen groep die over allerlei zaken sprak met vertegenwoordigers van de gemeente. In het begin werd allerlei beleid besproken in de platforms. Na evaluatie in 2012 werd afgesproken dat de platforms alleen nog zouden meepraten over “Leefbaarheid en Veiligheid”.

Als vaste vertegenwoordiger zaten de wijkwethouder, wijkagent en dorpsbeheerder aan tafel. Het dorpsplatform heeft zich jarenlang prima geprofileerd en de belangen van de bewoners/buurten en straten vertegenwoordigd. Nu, weer vijf jaar later, is het platform op een punt gekomen waarop ze zich hebben beraad over hun inzet ten behoeve van de bewoners. Hebben we de afgelopen periode voldoende bereikt met het platform? Hebben we de inwoners voldoende kunnen vertegenwoordigen? Hebben de bewoners behoefte aan het dorpsplatform? Door de jaren heen is de vorm van burgerparticipatie veranderd. Bewoners weten heel goed de weg te vinden naar de gemeente. Daarnaast participeren bewoners zelf in projecten of zijn aanwezig bij bewonersavonden die de gemeente organiseert.

Het platform is tot de conclusie gekomen dat met het voortzetten van het platform aan de burgerparticipatie geen aanvulling wordt geleverd. Daarom is besloten om het dorpsplatform op te heffen en eventueel op individuele basis voor projecten beschikbaar te blijven. Wijkwethouder Jasper Nieuwenhuizen bedankte de leden voor hun inzet de afgelopen jaren.