Het alcoholgebruik onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar is ten opzichte van 2009 fors gedaald in de regio Noord-Holland Noord. Ook in Langedijk is een daling te zien in de cijfers. Dat blijkt uit het Emovo-onderzoek dat is uitgevoerd door GGD Hollands Noorden.


Regionaal geeft in 2013 de helft van de jongeren aan ooit alcohol gedronken te hebben. Dit is een afname van bijna 20% ten opzichte van 2009. In Langedijk geeft ook bijna de helft van de jongeren aan ooit alcohol gedronken te hebben. In het vergelijkingsjaar 2009 lag het percentage jongeren dat ooit alcohol had gedronken in Langedijk lager dan regionaal. Dat maakt dat de afname met 12% minder fors is ten opzichte van de regio.

In 2013 heeft 39% van de jongeren de afgelopen maand gedronken; in 2009 was dit nog de helft van alle jongeren. In Langedijk was dat 41,3% in 2014 ten opzichte van 47,4% in 2009. Daarmee is het actuele gebruik zowel in de regio als in Langedijk afgenomen.

Ruim een kwart van de jongeren drinkt in 2013 overmatig, dat wil zeggen 5 drankjes of meer tijdens één gelegenheid in de afgelopen maand. In Langedijk ligt dat wat hoger, namelijk 30%. In de regio is dit is een daling van een kwart ten opzichte van 2009, in Langedijk een daling van 12% .

Jongeren beginnen ook later met het drinken van alcohol. In 2009 waren jongeren gemiddeld 12 jaar en 10 maanden; in 2013 is de gemiddelde startleeftijd 13 jaar en 5 maanden. Langedijk wijkt daarin nauwelijks af van de regio.

‘Mooie resultaten, maar we zijn er nog niet’
Het onderzoek geeft op alle onderdelen een verbetering aan. Hierin blijft Langedijk enigszins achter bij de regio. Wethouder Bert Fintelman: “Het zijn mooie resultaten, maar we zijn er nog niet. Bij de meting in 2013 zien we een daling op alle niveaus, maar minder dan de gemiddelde daling voor de hele gemeten regio. Dat kan er mee te  maken hebben dat de begincijfers in 2009 in de regio hoger lagen dan in Langedijk. Natuurlijk zullen we nader onderzoeken wat de redenen zijn voor de meer beperkte daling ten opzichte van de hele regio en ook of aanvullende acties ter ontmoediging mogelijk zijn.”

Hoe nu verder?
In Noord-Holland Noord wordt al jaren hard gewerkt aan het terugdringen van het verontrustende alcoholgebruik van jongeren. Dat werpt zijn vruchten af. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat de oudertolerantie toegenomen is. Sinds 2009 keuren meer ouders, waarvan de kinderen drinken, het drankgebruik van hun kinderen goed of zeggen er niets van. En dat terwijl zij een belangrijke voorbeeldfunctie hebben. 58% van de ouders keurt het drankgebruik van hun kind goed of zeggen er niets van, dat was in 2009 nog 54%.

In control of alcohol drugs, het programma waarin gemeenten, GGD, politie en hulpverleningsinstanties in de regio Noord-Holland Noord samenwerken, gaat dit jaar meer aandacht besteden aan de rol van ouders en wil de ouders hierbij betrekken. Het programma steunt daarom ook de IkPas-actie waarmee mensen worden uitgedaagd een aantal dagen geen alcohol te drinken en hoopt hiermee ook ouders te bereiken. In control of alcohol drugs doet mee met de 30-dagen-actie die start op maandag 2 maart. Aanmelden kan via www.ikpas.nl