LANGEDIJK - 13 November informatieavond over pleegzorg

Pleegouders zijn vrijwilligers die kinderen opvangen, omdat ze (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Zij leven daar hun gewone leven en groeien op zoals andere kinderen.

Juist de alledaagse dingen delen met elkaar, dat is de kracht van pleegzorg. Pleegzorg is daardoor een heel bijzondere vorm van jeugdzorg. Pleegouders hoeven geen bijzondere dingen te kunnen of te doen met een pleegkind.

Meld u aan voor de informatieavond

Parlan nodigt u uit voor de informatiebijeenkomst op 13 november in Alkmaar. U kunt zich aanmelden via www.pleegzorgparlan.nl of bel 088 124 00 01.

Week van de Pleegzorg

In 2017 wordt voor de derde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd; dit jaar van 1 t/m 8 november 2017. Met deze actieweek wil Parlan samen met Pleegzorg Nederland de aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland.