LANGEDIJK - Op 7 november heeft de gemeenteraad van Langedijk de Begroting 2018 vastgesteld.

Er zijn negen amendementen en moties ingediend, waarvan er uiteindelijk acht in stemming gebracht zijn. De fracties van de PvdA, Kleurrijk Langedijk en GroenLinks wisten een meerderheid van de raad achter hun amendement te krijgen om de fractieondersteuning per april 2018 weer in te voeren. De ChristenUnie kreeg steun van de hele raad om middels een motie het college te verzoeken een inventarisatie te maken van mogelijke gratis wifi-locaties en hiervan een voorstel aan de raad aan te bieden.

Dit was de laatste begroting die het huidige college aan de gemeenteraad voorlegde. Na de verkiezingen van 21 maart 2018 zal een nieuw college geformeerd gaan worden.