Vanaf september breekt er een belangrijk half jaar aan voor het gemeentebestuur van Langedijk, meent burgemeester Hans Cornelisse. Hij praat u graag bij over de ontwikkelingen.


“Onrust of turbulentie bij een gemeente? Als dat er niet was, dan was dat pas een slecht teken, want stilstand is momenteel echte achteruitgang. Steeds duidelijker is dat de schaal waarop ambtelijk gewerkt wordt niet langer aansluit bij de bestuurlijke schaal. Het vergrote takenpakket van gemeenten sinds 2015 op sociaal gebied vergroot dat nog. De specifieke oplossing die de gemeenteraad van Langedijk voor deze situatie kiest is het project ‘toekomst Langedijk’. Op 1 september gaat de gemeenteraad in gesprek met inwoners. Graag onderstreep ik het belang voor inwoners om mee te praten, want de uitkomst van die gesprekken wordt gebruikt voor een concreet stuk met verschillende scenario’s. De raad wil vanaf oktober een goed beeld hebben van welke richting we opgaan.”

Er is dus veel werk aan de winkel?
“Die winkel is gewoon open en dagelijks is de organisatie bezig met het leveren van diensten of producten aan inwoners. Daarnaast vragen de veranderingen extra werk, zoals het accommodatiebeleid, de financiën, het (in)richten van de nieuwe taken in het sociaal domein en, zoals genoemd, de bestuurlijke toekomst.”

Bezuiniging en verandering zijn vaak een slechte combinatie.
“Klopt, maar het gaat niet alleen om bezuinigen – hoewel noodzakelijk –  maar ook om de vraag of de overheid in het verleden soms niet te snel een bepaalde taak oppakte. Door de economische crisis zijn daarnaast veel plannen vertraagd. Dat heeft veel geld gekost. Er hadden bijvoorbeeld vanaf 2005 meer woningen gebouwd moeten zijn. Ter illustratie: er zijn van 2005 tot 2015 circa 1000 woningen gebouwd in Langedijk, terwijl de woningbehoefte 2005-2010 al 950 bedroeg. De huidige tijd met economische groei en lage rente maakt het wel mogelijk dat we de plannen gestaag verder ontwikkelen, waarbij soms ook een nieuwe afweging speelt. Sommige plannen voeren we meteen uit, zoals oorspronkelijk bedoeld, andere plannen vertragen, weer andere worden bijgesteld. Dat biedt soms nieuwe kansen.”

Welke kansen?
“Kijk bijvoorbeeld naar De Binding. Het gebouw geven we een nieuwe invulling door het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Wmo-team bij elkaar te zetten. Dat vloeit voort uit het accommodatiebeleid: efficiënt omgaan met geld en zoveel mogelijk onze eigen gebouwen benutten. Het past ook in de opzet van De Binding en het past in alle varianten voor de toekomst van Langedijk. Het bij elkaar brengen van functies is altijd de doelstelling van De Binding geweest. En als je ziet wat daar allemaal gebeurt, van balletschool tot muziekvereniging en van theatershow tot congres, dan is dat heel positief.
Maar ook de woningbouw in Westerdel, Vroonermeer-Noord en de aanleg van de Vroonerplas: die bieden kansen voor onze inwoners, en daarmee voor onze verenigingen en ondernemers. Door geldgebrek bij het recreatieschap Geestmerambacht is uitvoering van de Groene Loper en aansluiting op die Vroonerplas overigens wel lastig. Hoofdzaak: met minder geld zoveel mogelijk resultaten boeken, geeft niet minder werk, maar juist méér. Het vraagt meer inspanning.”

Wat vraagt dat van de gemeenteraad en het college?
“Onlangs is berekend dat Nederlandse raadsleden gemiddeld 15,9 uur per week besteden aan het raadswerk. De raming voor Langedijk is niet gemaakt, maar ik zie dat het drukke weken en maanden zijn voor onze raad, waarbij ik de wethouders tekort zou doen om niet te melden dat veel weken voor hen 3 of 4 avondvergaderingen betekenen.”

Hoe is het politieke klimaat in Langedijk?
“Politiek gaat over standpunten die verschillen waarvoor strijd wordt geleverd volgens een systeem van regels. En zo kijken wie het meeste bereikt. Dat is overal zo, mensen zitten in de politiek voor de inhoud. Politiek is ook mensenwerk en mensen zijn kwetsbaar, politici niet in het minst. Politiek en met name dorpspolitiek is een dankbaar onderwerp voor kritiek. Prima, maar als ik zie hoe er regelmatig op de persoon wordt gespeeld, dan zeg ik: laat niet een klimaat ontstaan in een gemeente waarin een verkeerd beeld ontstaat van wie we zijn en hoe we, denk ik, met elkaar willen omgaan. Er zijn grenzen. Voor sommigen is dat een juridische grens. Mijn overtuiging is: ‘Niet alles wat kan mag en niet alles wat mag kan ook’. We hoeven niet teveel verwikkeld te raken in persoonlijke zaken. Alle opgaves, die hiervoor al voorbij kwamen en nog veel meer, vragen om een inhoudelijke discussie. Dus praat mee en draag bij aan de toekomst van Langedijk.”