LANGEDIJK - Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 13 december 2016 het 'Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2017' is vastgesteld.

In dit besluit zijn de bedragen en regels voor 2017 vastgesteld voor financiële tegemoetkomingen, het persoonsgebonden budget en de eigen bijdrage in de kosten. Het gaat om ondersteuning van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Dit besluit treedt in werking acht dagen na bekendmaking. Het besluit is voor iedereen kosteloos ter inzage in de voorlichtingsruimte van het gemeentehuis en vanaf de tweede week van januari te raadplegen via deze website.