LANGEDIJK - In de afgelopen maanden hebben de gemeenten in de regio Noord-Holland Noord (NHN) en het Ontwikkelingsbedrijf NHN gewerkt aan de ontwikkeling van een regionale visie op de verblijfsrecreatie, een belangrijke economische sector in de regio.

Aanleiding hiervoor was een analyse van het aanbod in 2016 en de constatering dat een deel van het aanbod niet toekomstbestendig is. Met een heldere regionale visie kan straks uitwerking gegeven worden aan het gezond houden van het aanbod verblijfsrecreatie, zodat de regio ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor toeristen.

Verschillende ondernemers, overheden, belangenorganisaties en visionairs hebben waardevolle input geleverd voor deze visievorming. Op maandag 9 oktober 2017 wordt een conceptvisie gepresenteerd in Callantsoog. Deze avond is er ruimte voor ondernemers en belanghebbenden om het gesprek te voeren en de visie verder aan te scherpen. Geïnteresseerden kunnen de bijeenkomst bijwonen na online aanmelding.

Vragen?

Neem contact op met het Ontwikkelingsbedrijf NHN, tel. 072-5195774.
Cees Brinkman – cbrinkman@nhn.nl, Hesther Bouma – hbouma@nhn.nl.
Dag: maandag 9 oktober 2017.
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur).
Locatie: Restaurant Brekers, Helmweg 9, Callantsoog.