Word je in 2014 18 jaar en heb je een handicap waardoor je niet kunt werken? Vraag vóór 10 september de Wajong-uitkering aan bij het UWV.

Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. In deze wet staat dat je als jongere met een handicap recht hebt op een uitkering. Voorwaarde is dat er geen uitzicht is op een gewone baan, ook niet met ondersteuning. Het aanvragen van een uitkering volgens de huidige Wajong-regeling kan nog tot 10 september bij het UWV. Daarna kunnen jongeren met een arbeidsbeperking een beroep doen op de gemeente.

Participatiewet
De Wajong-regeling wijzigt door de nieuwe Participatiewet die op 1 januari in werking treedt. Na 1 januari 2015 is instroom in de Wajong uitsluitend nog mogelijk voor mensen die vanaf jonge leeftijd duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Jonggehandicapten met arbeidsmogelijkheden kunnen vanaf dat moment terecht bij de gemeente op grond van de Participatiewet.

Nieuwe regels
Aanvragen voor de Wajong die in de periode 11 september tot en met 31 december 2014 bij UWV binnenkomen, worden door UWV in behandeling genomen en beoordeeld, maar de aanvrager valt al onder de nieuwe regels en krijgt alleen een Wajong-uitkering als hij volgens UWV volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Als de aanvrager niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, kan UWV deze aanvrager verwijzen naar de gemeente.

Recht behouden
Iedereen die op 31 december 2014 een Wajong-uitkering ontving, houdt hier recht op. Deze groep blijft onder het UWV vallen en gaat niet over naar de Participatiewet. Zij worden wel herkeurd. Heeft de betreffende Wajonger arbeidsvermogen, dan wordt de uitkering verlaagd van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon (WML). Deze lagere uitkering gaat pas in per 2018 om deze mensen de gelegenheid te geven om hun uitgavenpatroon aan te passen aan de nieuwe inkomsten.