Kreeg u in 2013 een bijdrage in het kader van Compensatie eigen risico (CER)? Dan ontving u rond 22 juli 2014 een brief van het CAK. Die brief gaat over de afschaffing van de compensatie voor het verplichte eigen risico van de zorgverzekering.


Het kabinet heeft besloten om de Compensatie eigen risico (CER) vanaf 1 januari 2014 af te schaffen, met terugwerkende kracht. Deze regeling was voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. Het CAK betaalde jaarlijks deze bijdrage (€ 99,- in 2013).

Vervangende regeling
De gemeente Langedijk is op dit moment beleid aan het ontwikkelen over hoe we de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten gaan ondersteunen. Vanaf 2015 worden gemeenten voor verantwoordelijk om met minder geld iets te doen voor mensen met hoge zorgkosten.

Adresgegevens
Het CAK vraagt de briefontvangers nu om schriftelijke toestemming te geven om hun adresgegevens beschikbaar te stellen aan de gemeente. Bij de brief vindt u een antwoordkaart. Als u deze antwoordkaart gebruikt, dan kan de gemeente Langedijk contact met u opnemen, zodra er duidelijkheid is omtrent het te voeren beleid.
Wat gaat er gebeuren met de bijzondere bijstand?
In 2014 bestaan er nog twee soorten bijzondere bijstand: individuele en categoriale bijzondere bijstand. Chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 110 % van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor categoriale bijzondere bijstand. In 2015 zal alleen de individuele bijzondere bijstand nog bestaan, de categoriale bijzondere bijstand wordt per 1 januari 2015 afgeschaft.