HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK - Brommers met een geel kenteken horen vanaf 1 juli 2017 op de rijbaan. Dit geldt op bijna alle wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur. Dat is veiliger voor iedereen! Brommers op het fietspad riskeren een boete van € 95,-.

Uitzonderingen

Op wegen met een directe aansluiting op de snelweg

Om te voorkomen dat brommers op de snelweg terechtkomen. Op deze locaties wordt de bromfietser naar een fiets-/bromfietspad geleid in plaats van de rijbaan.

Op wegen waar de snelheid in de praktijk hoger ligt dan 50 km/uur

Vanwege het snelheidsverschil tussen brommers en het overige verkeer kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Dit geldt op:

  • N241 Verlaat
  • N242 Westerweg
  • N508 De Nollen

Belangrijkste verkeersborden

Verplicht fietspad

Brommers met een geel kenteken mogen niet rijden op een ‘verplicht fietspad’. U herkent een ‘verplicht fietspad’ aan een blauw, rond bord met daarop een witte fiets. Het bord verplicht fietspad betekent dat de bromfietser op de rijbaan moet rijden.

Verplicht fiets-/bromfietspad

Brommers met een geel kenteken mogen wel rijden op een ‘verplicht fiets-/bromfietspad’. U herkent een ‘verplicht fiets-/bromfietspad’ aan een blauw, rond bord met daarop een witte fiets en een bromfiets. Een bromfietser moet hier rijden in plaats van op de rijbaan.

Onverplicht fietspad

Brommers met een geel kenteken mogen niet rijden op een ‘onverplicht fietspad’. U herkent een onverplicht fietspad aan een blauw rechthoekig bord met witte tekst ‘fietspad’. Je vindt vooral onverplichte fietspaden in natuurgebieden.

Maximum snelheid

Op de rijbaan mag een brommer maximaal 45 km/uur. Binnen de bebouwde kom waar je toch gebruik moet maken van een fiets-/bromfietspad mag je maximaal 30 km/uur rijden. Buiten de bebouwde kom is dat maximaal 40km/uur.