Het college heeft ingestemd met het project ‘Langedijk ontwikkelt met water’. Met dit thema wil het college het unieke karakter van Langedijk breed onder de aandacht brengen. Voor de realisatie wil zij structureel samenwerken met andere overheden en het maatschappelijk veld.

Water en waterrecreatie staan hoog op de agenda’s van diverse overheden en organisaties, zoals: provincie, regio, ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en vanzelfsprekend het Hoogheemraadschap. De aandacht gaat daarbij uit naar de koppeling van het thema water aan andere werkvelden, zoals ruimtelijke ordening, economie en werkgelegenheid, toerisme en recreatie, duurzaamheid en milieu en erfgoed en cultuurhistorie. Overheden en organisaties zoeken elkaar op om gezamenlijk programma’s te maken.

Complete kijk op het thema
Binnen de gemeente Langedijk vindt een soortgelijke ontwikkeling plaats. In het collegeprogramma is water een terugkerend thema in verschillende programmaonderdelen: recreatie en toerisme, leefbaarheid, natuur, milieu en duurzaamheid, veiligheid, wegen en verkeer en economie. De in 2006 opgestelde visie Doorvaarbaarheid heeft zich verbreed tot het thema ’Langedijk ontwikkelt met water’. Het verbrede idee over de rol van het water in Langedijk is de aanleiding om bestaande doelen in een visiedocument bij elkaar te brengen. Door samenhang te brengen in het bestaande beleid van provincie, regio, gemeente (ruimtelijke ordening, toerisme en recreatie en economische zaken) en andere partijen komt er een complete kijk op het thema en een plan voor de uitvoering op korte en middellange termijn.

Water leeft in Langedijk
Eind april 2015 organiseerde de gemeente Langedijk samen met de Stichting Langedijk Waterrijk het symposium ‘Langedijk ontwikkelt met water’. Tijdens het symposium polsten de organisatoren of inwoners, organisaties en ondernemers mogelijkheden zien om gezamenlijk Langedijk met water verder te ontwikkelen. Dat leverde bijna twintig aanmeldingen op van mensen en organisaties die aan de slag wilden. Begin oktober kwam deze groep mensen op uitnodiging van de Stichting Langedijk Waterrijk bij elkaar om de ideeën te verzamelen en een begin te maken met het uitwerken daarvan.

Vaarroute naar de toekomst
Door alle verschillende initiatieven in een uitvoeringsprogramma te bundelen versterken de gemeentelijke en maatschappelijke initiatieven elkaar. Met het oprichten van een samenwerkingsverband willen gemeente en organisaties toekomstige initiatieven verbinden en faciliteren. Dit samenwerkingsverband staat dan aan het roer om de vaarroute voor ‘Langedijk ontwikkelt met water’ uit te stippelen.