LANGEDIJK - Het college van gemeente Langedijk heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2018 aangeboden. In de begroting is ruimte voor nieuw beleid voor de komende jaren. Wethouder Financiën, Jasper Nieuwenhuizen: “Met dit nieuwe beleid zetten we vooral in op instrumenten die de kracht van de Langedijker samenleving versterken.”

Dit is de laatste programmabegroting die is opgesteld door het huidige college. Nieuwenhuizen: “Er is in de eerste jaren van deze collegeperiode hard gewerkt om noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. In het laatste jaar van deze collegeperiode zijn we erin geslaagd om na een periode van bezuinigingen toe te komen aan nieuwe ontwikkelingen. Het aantrekkelijker maken van de dorpen als leefomgeving voor de inwoners en mogelijk toekomstige inwoners is hierbij het uitgangspunt.”

Nieuw beleid

Het saldo van het huishoudboekje voor de jaren 2018 tot en met 2021 laat een rooskleurig financieel beeld zien. Nieuwenhuizen: “In 2018 houden we in totaal € 2,5 miljoen over, resulterend in 2021 in een saldo van € 1,3 miljoen. Dit bedrag bestaat voor 2018 uit € 1,3 miljoen incidentele resultaten. We sturen op het saldo zonder incidentele mee- en tegenvallers dat € 1,2 miljoen bedraagt in 2018, aflopend naar € 0 in 2021.”

Het college wil blijvend geld inzetten om de Langedijker samenleving te versterken, bijvoorbeeld met uitbreiding van het evenementenbeleid, een nieuwe Sportnota en de inzet van buurtbemiddeling. Maar ook met het blijvend inzetten van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en het verbeteren van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte, zoals wegen, bruggen en openbare verlichting. Ook wordt voorgesteld het Mantelzorgcompliment meer aandacht te geven en uit te breiden. Verder investeren we in projecten die het waterrijke karakter van Langedijk verder versterken.”

Opleiding en versterking

Naast het verbeteren van de financiële situatie wordt in deze begroting ook gekeken naar de gemeente als aantrekkelijke partner voor inwoners. Nieuwenhuizen: “We nemen kosten op voor de versterking van het ambtenarenapparaat, met name in kwalitatieve zin.”

De combinatie van een betere financiële situatie en het toekomstbestendig maken van de organisatie, zorgen ervoor dat gemeente Langedijk met vertrouwen naar de toekomst kan kijken.

De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2018 en het Meerjarenperspectief 2018-2021 op 31 oktober en 7 november 2017.